Politisk bom om godsterminal

Transportørene er lite fornøyd med politikernes enighet om ny godsterminal nord for Trondheim.

Godsterminal

Politikere i Trøndelag er enige om at et fremtidig logistikknutepunkt bør bygges nord for Trondheim.

Foto: Ill.: JSTArkitekter

Diskusjonen om løsningen på fremtidens transportløsninger i Midt- Norge, har lenge vært et stort tema.

Nå mener politikerne i Nord- og Sør Trøndelag at ny godsterminal skal legges nord for Trondheim. Det skaper reaksjoner hos transportørene.

– Ingen god løsning

– Dette synes jeg er beklagelig. Dette vil ikke være er en god logistikkløsning for næringslivet i Midt- Norge. Det vil gjøre transporten både dyrere og mindre miljøvennlig.

Det sier John Kenneth Selven, som er styreleder i Logistikk Og Transportindustriens Landsforening, Midt- Norge (LTL).

Selven mener at det som er viktig å huske på når det gjelder et logistikk- knytepunkt for Midt- Norge, er at det egentlig bare er et spørsmål om man ønsker biltransport inn til Trondheim, eller jernbanetransport.

– Hvis man legger det nord for byen, velger man egentlig at det skal gå mer gods på veien, desverre. Og det er ikke miljøvennlig, og også mer kostbart.

Alternativer til plassering av ny godsterminal for Trondheim

De forskjellige alternativene til ny godsterminal har ulike fordeler og ulemper. Næringslivet mener at en terminal sør for Trondheim sentrum vil være den beste løsningen.

Foto: Jernbaneverket

– Ikke blitt lyttet til

Det er en samlet næring som har vært enig i at godsterminalen skal legges sør for byen. Både Schenker, Tollpost, Bring og CargoNet har vært samlet i argumentasjonen.

– Det er merkelig at vi ikke har blitt lyttet til i denne saken, sier Selven.

Også direktøren for strategi og informasjon i CargoNet, Bjarne Ivar Wist har like meninger om den planlagte lokaliseringen til den nye godsterminalen.

– Hvis man ender opp med en lokasjon nord for byen, betyr det at transporten på jernbane inn til Trondheim idag, kommer til å gå over på bil. Da bygger man kanskje en flott og dyr terminal det ikke kommer til å gå noe særlig tog til. Da kjører man heller bil fra Oslo.

Godsterminalen på Brattøra

Dagens godsterminal på Brattøra, begynner å bli for liten for næringslivet i vår region.

Foto: Jernbaneverket

– Nord- syd viktigste transportakse

– Alle de store kundene hos oss uttrykker at de helst vil ha en terminal sør for byen. For det er jo strekningen nord- syd at de største volumene går nå, og selv med en utvikling på øst-vekst aksen, vil det fremdeles være nord- syd som er den viktigste transportaksen, sier Wist.

Høringsfristen for ny godsterminal er 1. juni. For fylkeskommunene er fristen 1. juli.

Wist mener man må ta den høringsrunden som er på vei fra Jernbaneverket først, for så og la transportbransjen få uttale seg.

– Så får man ta beslutning på bakgrunn av det fremfor å låse seg til et lokaliseringsalternativ så tidlig i prosessen. Det blir feil på alle måter, både i forhold til de som driver med transport og iforhold til næringslivet som skal være mest mulig miljøvennlig.