Politimesteren forstår frustrasjonen

Politimester Nils Kristian Moe i Trøndelag politidistrikt skjønner skepsisen i forhold til den nye politireformen, og innrømmer at de har en vei å gå.

Politimesteren forstår frustrasjonen

Politimester Nils Kristian Moe i Trøndelag politidistrikt innrømmer at de har en vei å gå i forhold til den nye reformen.

Foto: Pål Haugbro / NRK

Den nye undersøkelsen viser at skepsisen er stor til den nye politireformen blant politifolk. Hele 62,9 prosent av de 6000 ansatte som deltok svarte «helt uenig» eller «delvis uenig» i at «reformen vil bedre responstiden».

Politimester Nils Kristian Moe i Trøndelag politidistrikt sier ledelsen er lydhøre mot protestene og at de kommuniserer med sine ansatte.

– Jeg mener at vi prøver. Vi er ute og snakker med medarbeiderne, vi har arbeidsgrupper, og vi har det i formelle arenaer som arbeidsmiljøutvalg og så videre. Men det er klart at når vi har en så stor skepsis, så har vi en vei å gå. Det er det ikke til å legge skjul på, sier Moe.

Befolkningstetthet er avgjørende

Politibetjent i Oppdal, Geir Stenkløv, er en av de som er bekymret for lang utrykningstid. Dersom det er Oppdal som har vaktansvaret en kveld, og det smeller i Røros, må Stenkløv kjøre 17 mil før han kommer til stedet.

– Som politi har du bestandig et hjerte for å hjelpe og være til stede. Men du er ikke til stede når du er 17 mil unna. Da føler du deg ganske hjelpeløs, sier Stenkløv.

Ifølge politimesteren handler det om prioriteringer.

– Det er heldigvis ikke nok oppgaver til oss til at vi kan ha veldig mange politifolk over alt i politidistriktet. Så da må vi konsentrere oss om områder der det er nok befolkningstetthet og nok oppgaver til at det kan forsvares å ha politipatruljer der, sier Moe.

– Dette er bare innledningen

To av tre i politiet tror ikke Norge blir tryggere etter politireformen, og fire av fem tror ikke at de kommer tettere på publikum.

Hvordan skal dere klare å bevare bekjentskapene mellom det lokale politiet og de lokale kriminelle i den nye politireformen?

– Dedikerte politifolk opparbeider seg lokalkunnskap. De opparbeider seg personkunnskap når de har jobbet i en tid i et distrikt, region eller et kontor. Innenfor et større politidistrikt må vi selvsagt være flinkere til å sette det i et system. Vi må ha det databasert slik at det kan være mulig for andre å hente det ut. Vi kan ikke være så sårbare at vi bare satser på enkeltpersoner. Vi som organisasjon må klare å ta vare på verdifull informasjon. Det jobber vi aktivt med. Det første vi har sett her nå er jo bare innledningen til politireformen i forhold til å se på struktur. Vi jobber jo også aktivt med å endre måten vi jobber på. Det er klart at det må vi ta innover oss hvis vi skal klare dette, sier Moe.