Politimester om datasvikten: – Utfordrende

Et av politiets viktigste dataverktøy er igjen nede, og etaten må bruke Word som erstatning. – Konsekvensene øker dag for dag, sier politimester i Trøndelag, Nils Kristian Moe.

Nils Kristian Moe

At datasystemet er nede innebærer at politiet ikke får tilgang til straffesaksdata, og må finne andre måter å skrive rapporter og registrere avhør på, sier politimester i Trøndelag Nils Kristian Moe.

Foto: Morten Karlsen / NRK

Det såkalte BL-systemet gikk ned etter lunsj tirsdag, melder fagbladet Politiforum. Håpet var at problemet ble fikset onsdag formiddag, men etter det NRK erfarer er det nå usikkert når dette skjer.

– Det er utfordrende når straffesakssystemet er nede og det medfører dobbeltarbeid. Men vi jobber aktivt med å sikre informasjon og opplysninger, slik at vi får lagt det inn i BL når dette er oppe og går igjen, sier politimester i Trøndelag, Nils Kristian Moe, til NRK.

Moe sier konsekvensene vil øke dag for dag.

– I tillegg til ekstraarbeid, kan det medføre problemer med overføring av saker til rettssystemet samt samarbeidsutfordringer både internt i politidistriktet og ellers.

Bruker Word i mellomtiden

Nettvett

Det er fremdeles usikkert om når datasystemet er oppe og går igjen.

Foto: Janne Brit Aasen

BL-systemet er altså et saksbehandlingssystem for straffesaksdata og dokumenter. Når systemet er nede mister politiet tilgangen til dataene, samt at de må finne andre måter å skrive rapporter og registrere avhør på.

– Det blir ikke lett for en etterforsker som ikke kommer inn i systemet?

– Det er ganske alvorlig, og utfordrende for oss. Foreløpig medfører det ekstraarbeid, irritasjon og litt treghet i systemet vårt. Vi kompenserer ved å legge inn informasjon i Word (tekstbehandlingsprogram, journ.anm.) og sikre den på en skikkelig måte, sier Moe.

Han sier de fra før kjemper en kamp om å holde seg a jour, og at de ikke tåler mange problemer før etterslepet øker umiddelbart.

– Nå var vi inne i en god periode når det gjelder restanser, så slikt sett er det både kjedelig, krevende og utfordrende for medarbeiderne.

Ønsker seg bedre datasystem

Systemet var nede i flere timer både i april og juni. Torsdag forrige uke gikk det ned igjen, og var utilgjengelig i et helt døgn. I dagene etter har systemet vært preget av treghet og ustabilitet.

– Det har vært kjent i lengre tid at politiet har utfordringer med datasystemene. Vi hadde gjerne sett at det hadde skjedd en enda raskere oppgradering. Det er av stor interesse for oss å få bedre datasystem, sier politmester Moe.

– Kan dette få sikkerhetsmessige konsekvenser, ved at dere ikke får hentet ut informasjonen dere trenger i pågående saker?

– Det er hvertfall vår høyeste prioritert at vi klarer å ta vare på den informasjonen vi har samt sikre sakene og rettssikkerheten så godt som mulig. Det tror jeg vi klarer.

Datamaskin hos politiet

Politimester Moe forsikrer at datatrøbbelet ikke medfører noe fripass for kriminelle.

Leter etter årsaken

– Politiets IKT-tjenester jobber på bred front for å finne underliggende årsaker til ustabiliteten, og holder etaten løpende oppdatert med status, sier fungerende IKT-direktør Wilfried Østgulen i Politidirektoratet til Politiforum.

Systemet kommuniserer også med en rekke av politiets andre datasystemer, men hvorvidt også noen av disse systemene er rammet, er ikke kjent.

LES: Vi sit her med penn og papir ...