Reagerer på at festivaler kan få millionoverskudd – uten å ha arrangert festival

Store festivalarrangører har søkt om flere titalls millioner i koronastøtte etter at festivalene ikke ble gjennomført. Dette kan sikre millionoverskudd. Flere politikere er svært kritiske, og ønsker å ta saken opp i Stortinget.

Gojira Tons of Rock 2015

HARD ROCK: Hard Rock og metal-festivalen Tons of Rock har samlet tusenvis av publikum år etter år. I 2020 ble det derimot ikke noe av på grunn av korona, og nå søker de Kulturrådet om støtte.

Foto: Rune Fredriksen / NRK

– Vi kommer til å stille de nødvendige, kritiske spørsmålene i Stortinget.

Det sier kulturpolitisk talsperson i Fremskrittspartiet, Himanshu Gulati. Han er en av flere som reagerer sterkt på at festivalarrangører kan tjene penger på avlyste arrangement.

– Vi har i hele krisehåndteringen understreket at statlige krisepenger skal redde arbeidsplasser i Norge, ikke fylle aksjonærenes kontoer eller flyttes ut av landet. Regjeringen må ta grep for å sikre dette, skriver kulturpolitisk talsperson i Ap, Anette Trettebergstuen i en e-post til NRK.

Anette Trettebergstuen

VIL FORHINDRE UTBYTTE: Kulturpolitisk talsperson i Ap, Anette Trettebergstuen, ønsker en lov som forhindrer arrangører å ta utbytte av støtten de mottar i 2020.

Foto: Vidar Ruud

Nesten 1 milliard i koronastøtte

Regjeringen har satt av 950 millioner kroner til en kompensasjonsordning for arrangører og underleverandører i kulturlivet.

Over 1500 har søkt Kulturrådet om støtte etter at festivaler og andre arrangement har blitt avlyst på grunn av korona i 2020.

Det som nå får oppmerksomhet, er de store summene enkelte av festivalene har søkt om:

  • Tons of Rock: 36 millioner kroner
  • Palmesus: 35 millioner kroner
  • Festningen: 20,8 millioner kroner
  • Stavernfestivalen: 38,5 millioner kroner

Blir søknadene til disse festivalene innvilget, kan arrangørene sitte igjen med solide overskudd, uten at festivalen ble arrangert.

– Vi har reagert på at en for stor andel av hjelpemidlene har gått til arrangører og ikke til underleverandører og frilansere. Når ordningen kun favoriserer de som sitter ved enden av bordet, er det noe som er problematisk med innretningen, sier Gulati.

Det var Klassekampen som omtalte saken først.

Himanshu Gulati

FOR MYE TIL ARRANGØRER: Himanshu Gulati mener for mye av hjelpemidlene til kultur går til arrangører.

Foto: Bård Nafstad / NRK

Har alltid gått med overskudd

Tons of Rock kan gå med nesten 34 millioner kroner i overskudd, mens Palmesus vil gå nesten 21 millioner i pluss, skriver Klassekampen.

Midt-Norges største musikkfestival Festningen har søkt om nesten 21 millioner kroner i støtte.

Innvilges støtten, vil festivalen få et overskudd på nesten 19 millioner kroner, skriver Adresseavisen.

– Festningen er en suksess som har gått med overskudd fra første år. I utgangspunktet er det bare en søknad, så får vi se hva som kommer ut av det, sier festivalsjef og medeier Hermann Ørn Vidarsson til avisen.

Han ønsker ikke å kommentere saken til NRK.

Stavernfestivalen kan gå 15,8 millioner i overskudd.

– Det er første gang Kultur-Norge er stilt i en slik situasjon, og vi har etter beste evne prøvd å legge fram det vi mener er riktig. Men vi er veldig lydhøre overfor det som måtte komme av innspill, sier kommunikasjonsansvarlig Jøran Kristensen i Stavernfestivalen til Klassekampen.

DEBATT: Kulturminister Abid Raja og Jan Fredrik Karlsen om støtteordning i Dagsnytt 18.

Ber kulturministeren engasjere seg

Også kulturpolitisk talsperson i SV, Freddy André Øvstegård, reagerer på søknadene.

Han mener det er bra med en kompensasjonsordning for kulturlivet, og at også de store kommersielle festivalene er kjempeviktig for norsk kulturliv generelt.

– Likevel er det tydelig at det har oppstått noen skjevheter når store festivaler kan gå i overskudd mens små ideelle festivaler får svært lite.

Han mener kulturminister Abid Raja nå må engasjere seg i saken.

– I dag får ideelle festivaler støtte over kompensasjonsordningen for frivilligheten, mens kommersielle festivaler får over ordningen for kulturlivet. Det skillet gir de store forskjellene i støtte, og gir lite mening. Det bør Raja rette opp i.

Kontrollkomiteen holder åpen høring om trygdeskandalen

SKJEVHETER: Freddy André Øvstegård i SV mener det er viktig med en kompensasjonsordning, men er kritisk til hvordan den blir gjennomført.

Foto: Stian Lysberg Solum / NTB scanpix

Regner med overskuddet går til underleverandører

Stein Vanebo står bak en av Norges største konsertarrangører, Trondheim Stage.

De har søkt om 1,3 millioner kroner i støtte. Dette fordi de har søkt på bakgrunn av fjorårets resultat etter overføring et syvsifret beløp til idretten for dugnadsarbeid, og ikke hva man forventet i 2020.

– Hadde vi søkt på alt som skulle blitt gjennomført i år basert på budsjett, ville vi nok søkt om over 60 millioner. Men vi har valgt å søke med referansetall fra perioden i fjor. De få kulturkronene som bevilges må treffe hele næringskjeden, alt annet vil være dypt urettferdig.

Hva tenker du om at for eksempel Festningen i Trondheim har søkt om over 20 millioner kroner?

– Da tenker jeg at mesteparten av pengene som ikke går til selve den dokumenterte festivaldriften, helt sikkert vil sendes videre til underleverandører som blant annet lys, lyd og scene, og ikke minst til artister som ikke fikk avtalt artist honorar.

Stein Vanebo

GI PENGER VIDERE: Stein Vanebo tror Festningen tenker å gi noe av overskuddet videre til underleverandørene.

Foto: Marit Langseth / NRK

Ber om mer dokumentasjon for store søknader

Kommunikasjonsrådgiver i Kulturrådet, Thomas Hansen, sier til NRK at de vil gå nøye gjennom de søknadene som inneholder store summer.

– Vi går nå ekstra nøye gjennom alle søknader på mer enn 1 million kroner, og har bedt disse søkerne om tilleggsdokumentasjon. Enkelte søkere baserer seg på et forventet budsjett i stedet for gjennomsnittlig omsetning fra tidligere år, og disse søkerne må sannsynliggjøre overfor oss at det forventede budsjettet er reelt.

Søknadsfristen for støtteordningen gikk ut 15. september, og Hansen sier de raskt forsto at det var store forskjeller mellom søknadene.

– Allerede uken etter søknadsfristen ble det i hvert fall besluttet å be om ekstra dokumentasjon fra de største søkerne. Det gikk ut et brev til disse søkerne i slutten av september, sier Hansen.

Abid Raja etter møte med Tom Cruise.

PEKER PÅ KULTURRÅDET: Kulturminister Abid Raja (V).

Foto: Remi Sagen / NRK

Kulturministeren: Ordningen er basert på tillit

Kulturminister Abid Raja viser til det Kulturrådet har svart. Ordningen er basert på tillit, men han peker på at alle søkere må kunne dokumentere kravene sine

– Kulturrådet forvalter ordningen for departementet. De har gjort en selvstendig vurdering når de har bestemt seg for å gå gjennom alle søknadene på over 1 million kroner. Det synes jeg er en klok beslutning av Kulturrådet, sier Raja.

Han peker på at det i forskriften uansett er satt som krav at søkerne må kunne fremlegge revisorattestasjon for beregning av kompensasjon på over 1 million kroner. For de øvrige søknadene skal det også gjennomføres etterhåndskontroll basert på en risiko- og vesentlighetsvurdering, forklarer han.

– Aktørene i kultursektoren har selv pekt på behovet for ordninger som er enkle og som kunne settes i verk raskt. For å få til dette, er kompensasjonsordningen basert på stor grad av tillit. Alle søkere må imidlertid på forespørsel kunne dokumentere kravene sine, sier Raja.

Kulturdepartementet opplyser at kompensasjonen til ulike arrangører ikke skal overstige arrangørens gjennomsnittlige resultat for tilsvarende perioder i 2017–2019.