NRK Meny
Normal

– Dette er uakseptabelt for vår landsdel

Topp-politikere i Trøndelag er svært bekymra for det de mener er strukturendringer i Statoil. Ordføreren i Trondheim mener det som nå skjer er uakseptabelt.

Statoil, Stjørdal

Det kan bli endringer på Statoil i Stjørdal fra og med neste år.

Foto: Linda Bjørgan

Rita Ottervik

Rita Ottervik sier det som nå skjer er uakseptabelt.

Foto: Kjartan Ovesen / NRK

Torsdag gjorde Statoil det klart at kontorene i Harstad og Stjørdal skal slås sammen. Sjefen blir da sittende i Harstad, i følge Adresseavisen.

I ei pressemelding skriver Statoil at de ønsker å forsterke satsingen i Midt- og Nord-Norge ved å slå sammen aktivitetene i ett felles resultatområde, Drift Nord.

De understreker at kontorene ved de ulike stedene skal vedvare, og at aktiviteten vil bli uendra.

Ved å slå sammen kompetansemiljøene i begge regioner er målet å ta ut synergieffekter, kostnadsbesparelser og forsterke vårt utgangspunkt for videre satsing.

Kraftige reaksjoner

Tore O. Sandvik

Fylkesordfører i Sør-Trøndelag, Tore O. Sandvik, er i likhet med Ottervik svært bekymra.

Foto: Tariq Alisubh/NRK

Topp-politikerne i Trøndelag reagerer kraftig på Statoils endringer, og krever nå et møte med konserledelsen.

– Vi ønsker nå direkte dialog med konsernsjefen for å få svar på disse spørsmålene. Dette er uakseptabelt for vår landsdel, sier ordfører i Trondheim, Rita Ottervik.

I tillegg ønsker også Statoil å flytte ledelsen innen forskning fra Rotvoll i Trondheim til Stavanger.

– Dette betyr at beslutningstakerne er utenfor Trøndelag, og det er vi bekymret over. Det kan få konsekvenser for videre utvikling av olje, gass og leverandørindustrien i Midt-Norge, sier Ottervik til NRK.

Sendte brev

Hun har sammen med fylkesordføreren i Sør-Trøndelag, fylkesrådslederen i Nord-Trøndelag og ordføreren i Stjørdal torsdag sendt et brev til konsernsjef i Statoil, Eldar Sætre, hvor de spør om et snarlig møte.

I brevet står det blan annet:

«Vi har via media blitt gjort kjent med at Statoil vil slå sammen driftsenhetene i Harstad og Stjørdal til en enhet, gjeldende allerede fra utgangen av året. Vi vil uttrykke vår misnøye og skepsis til disse strukturendringene, og at de gjennomføres uten noen prosess med regionen.»

Det ble også for kort tid siden kjent at Statoil skal kutte ytterligere 1500 faste ansatte innen utgangen av neste år. I tillegg må litt i overkant av 500 konsulenter gå.

Kuttene blir tatt innenfor såkalte tekniske stillinger. Det er for eksempel innenfor boring av brønn, petroleumsteknologi, anskaffelser og drift og vedlikehold.