– Tviler på Trønderenergis lovnader

Trønderenergi har lovt lavere nettleie, men politikerne i Trondheim føler seg ikke trygge på at det vil skje. Tirsdag bestemte formannskapet at de vil ha en ny aksjonæravtale for selskapet.

Yngve Brox

Kommunalråd for Høyre i Trondheim, Yngve Brox, mener kommunen burde vært en tøffere eier.

Foto: Ole Petter Klepp / NRK

Den nye avtalen skal bidra til bedre samarbeid mellom aksjonærene, og at alle skal behandles likt. Den regulerer hvordan de ulike aksjonærene skal opptre overfor hverandre ved kjøp eller salg av selskapets aksjer, og forutsetter at alle aksjonærer er enige om at selskapet skal drives etter kommersielle prinsipper.

Trønderenergi
Foto: Anne Heidi Røstad / NRK

Bakgrunnen for endringene er en revisjonsrapport om Trønderenergi, som blant annet beskriver en uryddig styring av selskapet, redusert egenkapital og økt gjeld.

Kommunalråd Yngve Brox (H) sa etter møtet at han mener kommunen ikke burde hatt eierandeler i selskapet i det hele tatt.

LES: Hard kritikk av Trønderenergi fra Høyre og Venstre

Tap for kunder og kommune

Trønderenergi har etter fusjonen med Trondheim Energi Nett slitt med dårlig lønnsomhet. I revisjonsrapporten etterlyses flere faglig sterke personer i styret, og færre representanter for eierne - det vil si politikere.

Kontrollkomiteen i Trondheim har også kritisert at den bebudede nedgangen i nettleie ikke har funnet sted. Tvert imot har nettleien for kundene i Trondheim og Klæbu økt.

I mars sa leder i kontrollkomiteen, Rolf Jarle Brøske, at Trondheim kommune kan ha gått glipp av syv millioner kroner årlig etter at de kjøpte seg inn i Trønderenergi i 2008.

Rolf Jarle Brøske

Leder i kontrollkomiteen i Trondheim, Rolf Jarle Brøske.

Foto: Aksel Kroglund Persson / NRK
Konsernsjef i TrønderEnergi, Ståle Gjersvold

Konsernsjef i Trønderenergi, Ståle Gjersvold.

Foto: Anne Heidi Røstad

– Nå vil vi ha alle opplysninger på bordet. Vi skal granske om alle forutsetningene er innfridd etter at kommunen gikk inn som eier i Trønderenergi. Etterpå vil det bli tatt stilling til hvordan Trondheim kommune skal forholde seg til Trønderenergi framover, sa Brøske etter at rapporten kom på bordet.

– Mangler finansiell kompetanse

Mandag måtte styreleder i Trønderenergi, Per Kristian Skjærvik, svare på kritikken overfor kontrollkomiteen.

– Styret er klar over at vi mangler finansiell kompetanse, og vi kunne vært styrket på dette området. Men heldigvis er administrasjonen rimelig god, sa Skjærvik, som selv er lokalpolitiker fra Rissa.

Konsernsjef i Trønderenergi, Ståle Gjersvold, har tidligere uttalt til NRK at han ikke er overrasket over at nettleia ikke har gått ned.

– En av årsakene er at vi undervurderte kompleksiteten og størrelsen ved å fusjonere så store selskap, sa han, og ba eierne være tålmodig.

Nå har selskapet lovt at nettleia skal gå ned fra 2017.

LES: Trønderenergi vil ut av Uganda

Det er jo betegnende, at da jeg betalte min siste strømregning, var nettleia høyere enn selve strømregninga.

Yngve Brox, kommunalråd (H)

– Trondheim burde ikke vært eier

Brox

Kommunalråd i Trondheim, Yngve Brox (H).

Foto: Rune Kjær Valberg/NRK

Kommunalråd for Høyre, Yngve Brox, stiller seg tvilende til at Trønderenergi vil greie å gjennomføre det de lover.

– Vi ble gitt klare løfter om at nettleia skulle gå ned da de slo seg sammen med Trondheim Energi Nett. Det har ikke skjedd. Nå lover de bot og bedring, og jeg håper for kundene i Trondheim sin del at de er i stand til å oppfylle løftene sine.

Brox sier han føler seg lurt, også på vegne av kundene i Trondheim, som betaler en langt høyere nettleie enn de skulle gjort.

– Trønderenergi sa en ting, og gjorde noe annet, sier han, og legger til at Trondheim kommune kunne vært en tøffere medeier

– Jeg mener jo at kommunen ikke burde ha eierandeler i dette selskapet i det hele tatt. Da kunne vi også vært en langt tøffere talsperson på vegne av Trønderenergis kunder.