Politikere besøkte Ørlandet - fikk ikke høre om Marihøna barnehage

Barnehagen trues med nedlegging på grunn av den nye kampflybasen, men da høyrepolitikerne besøkte Ørlandet på onsdag var det ingen som nevnte problemene barna og de ansatte lever med.

Marihøna barnehage på Ørlandet

Marihøna barnehage på Ørlandet ligger på grensen til den mest utsatte støysonen på Ørlandet

Foto: Jørn Norstrøm / NRK

Hensikten med besøket til de fire høyrepolitikerne var å bli orientert om kampflybasen, der det brukes ti millioner kroner hver dag.

Marihøna musikk- og friluftsbarnehage er en privat barnehage med 30 barn og sju ansatte. Barnehagen ligger i gul støysone på grensen til rød. Helse- og omsorgsdepartementet mener de ikke bør drive videre der de er nå. Men eierne tror ikke noen vil kjøpe en barnehage der det ikke bør drives barnehage.

Les også: Støy på landet

Tar opp saken. Kanskje.

Stortingsrepresentant Hårek Elvenes leder Høyres utvalg for forsvar og beredskap.

Hårek Elvenes

Stortingsrepresentant Hårek Elvenes leder Høyres utvalg for forsvar og beredskap

Foto: Høyre

Dette er jo en type informasjon det er nyttig å få, men strengt tatt en sak som ligger på regjeringens bord, og er ikke lenger en stortingssak. Men som stortingsrepresentant så er den meget interessant å kjenne til, og vi har også våre kontakter og muligheter til å kunne ta opp og forhøre oss om situasjonen.

Vil du gjøre det?

Da trenger jeg mere informasjon om den konkrete saken, og da kan det ikke utelukkes at jeg kan ta det opp på egnet måte.