Fortsatt store problemer med politiets datasystem

I to døgn har politiet hatt store problemer med et av sine viktigste dataverktøy. Foreløpig får kun enkelte ansatte i noen distrikter bruke det. – Et voldsomt merarbeid, sier lensmann.

Datamaskin hos politiet

Politifolk over hele landet opplever store problemer med datasystemet.

Tor Kristian Haugan er lensmann i Orkdal og Agdenes, han forteller at det er frustrerende for hans ansatte at IKT-systemet ikke fungerer:

– Det ille er jo at det gir et voldsomt merarbeid, sier Haugan.

Når IT-systemet er nede får ikke politiet lagt inn informasjon rett i straffesakene. Det betyr f.eks. at avhør som gjøres må lagres i et word-dokument, og legges inn i det riktige datasystemet senere, noe som blir en stor ekstrajobb.

Vanskelig å etterforske

Haugan sier de ikke er lamma når det gjelder nye forhold men at å drive etterforskning i gamle og pågående saker så blir det veldig vanskelig.

Når politietterforskerne ikke har tilgang til hva som er sagt i tidligere avhør blir det vanskelig å legge opp strategi for nye og generelt forberede seg på en god måte.

Noen av konsekvensene for publikum er at saker vil ta lengre tid å etterforske og at det kan ta lengre tid før de kommer tilrettsystemet.

– I alle avhør så klarer vi ikke å gjøre oss kjent med de dokumentene som er gjort tidligere i saken, og juristene får ikke sett hva vi gjør fortløpende, forteller lensmannen i Orkdal og Agdenes.

Han får støtte fra sin egen politimester i Trøndelag, Nils Kristian Moe som i går fortalte om konsekvensene som vil øke dag for dag:

Nils Kristian Moe

Nils Kristian Moe, politimester i Trøndelag er frustrert over problemene med IKT-systemet.

Foto: Morten Karlsen / NRK

– I tillegg til ekstraarbeid, kan det medføre problemer med overføring av saker til rettssystemet samt samarbeidsutfordringer både internt i politidistriktet og ellers, fortalte Moe.

Jobber på spreng for å finne feilen

IT-folk hos politiet jobber på spreng med å identifisere og
deretter få rettet den alvorlige feilen som gjør at ansatte i
etaten landet rundt ikke får tilgang til straffesaksdata og en
rekke dokumenter.


Det såkalte BL-systemet gikk ned i et døgn torsdag for en uke
siden. Tirsdag ved lunsjtider skjedde det samme igjen. Fortsatt
er ikke systemet stabilt, og kun et fåtall ansatte i
politidistriktene har foreløpig tilgang når det bes spesifikt om
det.
NTB får opplyst hos Politidirektoratet torsdag formiddag at de
kjører flere kapasitetstester og vil komme med mer informasjon i
ettermiddag.