Politiet oppklarer flere saker enn før

En bevisst satsing på å styrke blant annet kriminalvakta har ført fram, mener politimesteren.

Politihuset i Trondheim

FLERE SAKER OPPKLART: Statistikken viser at 36,2 prosent av alle anmeldte lovbrudd i Sør-Trøndelag ble oppklart i fjor, mot 34,2 i 2013.

Foto: Tor Aage Hansen / NRK Trøndelag

Politiets straffesaksstatistikk for alle 27 politidistrikter i Norge i fjor viser at det nå oppklares flere forbrytelser enn tidligere.

Politiet i Sør-Trøndelag følger den nasjonale trenden, og kan skilte med en liten økning i tallet på oppklarte saker. Det samme kan politiet i nordfylket.

Statistikken viser at 36,2 prosent av alle anmeldte lovbrudd i Sør-Trøndelag ble oppklart i fjor, mot 34,2 i 2013.

I Nord-Trøndelag oppklares 41,5 prosent av alle sakene.

(Artikkelen fortsetter under bildet):

Nils Kristian Moe

OPPKLARER FLERE SAKER: Politimester i Sør-Trøndelag, Per Kristian Moe, er fornøyd med at de nå oppklarer flere lovbrudd.

Foto: Aksel Kroglund Persson / NRK

Politimester Nils Kristian Moe ved Sør-Trøndelag politidistrikt mener resultatet kommer som en følge av en klar satsing.

– De siste årene har vi hatt en målrettet satsing på å heve kompetansen i alle ledd innen etterforskning og påtale, spesielt i saker om familievold, voldtektssaker og når det gjelder åstedsundersøkelser og annen straksetterforskning, sier Moe til NRK.

Flere ressurser til krimvakta

I tillegg har politiet endret måten de jobber på, ved at kriminalvakta er styrket med flere etterforskere døgnet rundt.

– Etterforskningskapasiteten nå er større gjennom hele døgnet. Vi har en påtalejurist på plass som skal sørge for at det blir fattet raske og korrekte påtalemessige beslutninger så tidlig som mulig i sakene, fortsetter politimesteren.

kriminalvakt

Kriminalvakta er blitt styrket med flere etterforskere døgnet rundt.

Foto: Arne Kristian Gansmo / NRK

Ifølge Moe har dette ført til at nesten 50 prosent av sakene nå avgjøres innen de første 48 timene. Ved at sakene etterforskes effektivt allerede i første ledd, fører dette til at færre saker overføres til andre avdelinger.

I Sør-Trøndelag blir likevel ikke flere enn hver tredje sak kriminalsak oppklart. 63,8 prosent av alle sakene blir henlagt. Sånn er det for de største byene.

Likevel er dette en liten forbedring. Og når Moe og hans folk i tillegg har klart å få ned tida det tar fra saken meldes inn til den går til en domstol fra 139 til 128 dager, drøyt fire måneder, så er det 11 dager kjappere enn året før. Også dette kommer av at kriminalvakta er blitt oppbemannet.

HØR RADIOREPORTASJEN (Artikkelen fortsetter under):

Oppklarer flere voldtektssaker

Politiet i Sør-Trøndelag har hatt et uttalt mål om å oppklare flere voldtektssaker. I fjor ble det derfor opprettet et eget voldtektsteam, samtidig som flere betjenter og påtalejurister har gjennomgått omfattende opplæring i forbindelse med det politiet omtaler som voldtektsanalysen.

– Oppklaringsprosenten viser at etterforskningsresultatet er betydelig bedre som en følge av dette arbeidet, sier Moe.

NRK Trøndelag akkurat nå