Bevæpnet politinærvær i Trøndelag

Sør-Trøndelag politidistrikt har økt beredskapen i forbindelse med at PST informerer om en mulig planlagt terroraksjon i Norge.

Harald Moholt

Fungerende politimester i Sør-Trøndelag, Harald Moholt.

Foto: Per Ingvar Rognes / NRK

I en pressemelding fra politiet i Sør-Trøndelag står det at politiet ikke har mottatt informasjon om spesifikke mål, konkrete steder eller personer som kan være utsatt etter trusselen.

Men politiet planlegger bevæpnet politinærvær og dialog med aktuelle arrangementer og objekter i distriktet.

– Vi vil overvåke grenseoverganger og være til stede der det foregår arrangementer med mye folk, sier fungerende politimester, Harald Moholt.

Har innkalt ekstra mannskap

Politiet kan ikke gå konkret inn på de ulike tiltakene utover dette, men holder dialog med PST og POD og vurderer situasjonen fortløpende.

– Vi må ta dette meget alvorlig. Vi iverksetter Ikke tiltak for å skremme folk, men for å gi en trygghetsfølelse, sier Moholt.

Publikum kan oppleve at politiet har hevet beredskapen og det vil være mobile uniformerte og sivile politi- enheter til stede på knutepunkter og ved enkelte sentrale objekter.

– Folk må være mer oppmerksomme og varsle politiet om de ser noe mistenkelig.

Politiet har innkalt ekstra mannskaper, og har en opptrappingsplan. De jobber med å innhente etterretningsinformasjon.