Politiet kom etter to dagar

Først to dagar etter ei alvorleg trafikkulykke i Roan, dukka politiet opp på ulykkesstaden.

Politi-illustrasjon
Foto: Lien, Kyrre / SCANPIX

Årsaka til at politiet ikkje rykte ut til den alvorlege trafikkulykke i Roan i helga var mangel på ressursar.

– Denne konkrete saka har samanheng med at politiet også måtte dekke andre oppdrag, seier politimeister i Nord-Trøndelag, Trond Prytz til NRK Trøndelag.

Seks involvert

Natt til søndag var seks personar mellom 14 og 40 år involvert i ei trafikkulykke i Roan. Dei seks sat i en uregistrert bil og det er mistanke om promillekøyring.

To menn og ein kvinne blei sendt til St. Olavs Hospital med luftambulanse etter utforkøyringa. Ein av dei tre blei alvorleg skadd i ulykka. Dei tre andre som sat i bilen blei sendt til Sykehuset Namsos.

Då politiet fekk melding om ulykka, var første fase avslutta og dei involverte sendt til sjukehus.

– Det som stod igjen var å sikre bevis og slik saka låg, var vi nøydd å vente til vi hadde tilgjengelege ressursar til det. Det hadde vi først på mandag, seier Prytz.

Sterke reaksjonar

Det at politiet ikkje dukka opp etter ulykka har vakt sterke reaksjonar i Roan.

Fordi Bjørnør lensmannskontor ikkje har eiga lokal vakt i helgene, må politihjelpa komme frå Namsos eller Steinkjer om det skjer noko. Desse styrkane var alt på ei anna oppdrag, forklarar politmeisteren.

– Vi snakkar om avgrensa ressursar og vi må prioritere. Utgangspunktet vårt er at vi prioriterer å ha ei god teneste i Bjørnør, Roan og Osen på dagtid, seier Prytz.

Forstår folket

Lensmann i Bjørnør Tor Flasnes forstår at folk gjerne vil at politiet skal komme til staden når det skjer ulykker.

– Når vi ser beredskapen opp mot liv og helse, så må folk skjønne at det blir prioritert høgare enn å gjere ei undersøking på ein åstad der ein bil har køyrd av vegen. Vi har jo snakka med med personellet, seier Flasnes.