Politiet betaler 400.000 for å få Ole Kristian på jobb

Leka lensmannskontor skal legges ned, koste hva det koste vil. Da må politiet ut med 400.000 for å få lensmann Ole Kristian Holand (65) på jobb i nabokommunen.

Ole Kristian Holand

Lensmann Ole Kristian Holand (65) på Leka gleder seg ikke til å bli ukependler til nabokommunen Nærøy.

Foto: Leka kommune

Politireformen gir ulike utslag. På øya Leka utenfor Namdalskysten har det siden slutten av 1800-tallet vært eget lensmannskontor, men nå er det slutt.

1. april ble nemlig Leka lensmannskontor formelt nedlagt.

De to ansatte på kontoret, lensmann Ole Kristian Holand (65) og kontormedarbeideren på 60 år har fått en måned på å rydde ut og avvikle kontoret. Fra 1. mai skal de to være på plass på lensmannskontoret i nabokommunen Nærøy.

Poenget er bare at forflytningen innebærer pendling med ferje, noe som er usikkert å satse på, på daglig basis. De to politiansatte på Leka har dermed fått tilbud om pendlerbolig i nabokommunen Nærøy, en kostnad for Staten på i overkant av 800 000 kroner.

Trodde det var en spøk

– Vi hadde håpet det var aprilsnarr, men det var det jo ikke, sier ordfører på Leka, Per Helge Johansen (Sp).

Ordføreren har fått brev fra politimesteren, og der står det uttrykkelig at lensmannskontoret på Leka nå legges ned.

– Det var ei fæl overskrift, det var uvirkelig, sier ordføreren som ble rikskjent fordi han klarte å snu hele kommunereformen og sørget for at Leka ikke ble tvangssammenslått med Vikna, Nærøy og Bindal. En foreslått sammenslåing som skapte stor debatt, og som ble omgjort etter at Kristelig Folkeparti snudde i saken, og fikk flertall i Stortinget slik at vedtaket ble reversert.

Nå har ordføreren fått en ny kampsak. Han skal prøve å reversere politireformen for Leka sitt vedkommende.

Rydder i en måned

– Når Staten omorganiserer er det slike virkemidler som brukes for oss som blir berørt, sier Leka-lensmann Ole Kristian Holand.

Han skal egentlig gå av med pensjon om ett og ett halvt år. Nå er han usikker på om han holder ut i jobb så lenge.

– Det er litt avhengig av om jeg får noe meningsfylt å holde på med. Det er ikke helt avklart ennå, sier Holand, som har vært lensmann på Leka siden 1981.

Lensmannkontor Leka

Kontormedarbeider Sissel Thorsen (60) rydder i disse dager bort et par hundre år med politihistorie på Leka.

Foto: Leka kommune

Skrev brev til politimesteren

Ordføreren forteller at han har skrevet brev til politimesteren og bedt om at lensmannen må få forsette som lensmann på øya fram til han blir pensjonist, men det er blitt blankt avvist.

Politimester i Trøndelag, Nils Kristian Moe, sier pendlerkompensasjonen i forbindelse med nedleggingen av lensmannskontoret på Leka følger de generelle reglene til Staten.

– Vi følger den omstillingsavtalen som gjelder for alle som får ulemper i forbindelse med omstilling, med hensyn til reiseveg for eksempel, sier Moe.

Skal kompensere for omstilling

Ifølge regelverket får hver person maks 10 000 kroner pr. måned i bistand til husleie, i to år. I tillegg får hver person cirka tusen kroner døgnet de første 28 døgnene av pendlertilværelsen. De neste 100 ukene får pendleren 185 kroner i døgnet.

Utregninger viser at dette blir cirka 400.000 kroner i pendlerutgifter pr. person. Altså cirka 800.000 kroner i pendlerutgifter for de to politiansatte på Leka.

– Vi har jo lagt ned en god del lensmannskontor og det er jo noen som får en belastning her. For de det gjelder er dette en belastning vi ikke kan måle i kroner og øre, de mister jobben de har hatt i mange år, sier politimester Nils Kristian Moe.

Leka lensmannskontor

Siden slutten av 1800-tallet har det vært lensmann på Leka, men som på så mange andre små steder, skrus politiskiltene nå snart ned.

Foto: Leka kommune