Politiet beklager egen innsats

Nilofer Naseri ba flere ganger politiet om hjelp før hun ble drept av ektemannen i september 2015. Spesialenheten for politisaker kritiserer etterforskningen.

Nils Kristian Moe

– Det er bare å beklage, sier politimester Nils Kristian Moe om politiets innsats, i forkant av drapet i Melhus i 2015.

Foto: Øivind Olsson

Det har gått over et år siden 27 år gamle Nilofer Naseri ble drept av sin afghanske ektemann.

I ettertid har Spesialenheten for politisaker etterforsket politiet i Trøndelag. 23.desember ble saken henlagt, men kritikken av både politidistrikt og flere tjenestemenn er hard.

– Politiet skulle hatt en mer foroverlent holdning til saken og den skulle vært fulgt opp mer aktivt, og med høyere kompetanse. Samlet sett skulle det blitt gjort med høyere kvalitet, sier Jan Egil Presthus, leder i Spesialenheten for politisaker.

Nilofer

28. september i fjor var Nilofer Naseri på en elektronikkbutikk for å kjøpe en tv. Bare timer senere ble hun drept.

Foto: Overvåkningskamera

Kontaktet politiet

Naseri var gjentatte ganger i kontakt med det lokale politiet i månedene før hun ble drept. Hun fryktet for sitt eget liv og var redd mannen skulle kidnappe deres felles barn med til Afghanistan. Siste gang hun møtte politiet var samme dag hun ble drept.

Henleggelsen av saken betyr ikke at politiet har gjort en god jobb i forkant av drapet. Et viktig punkt er at Naseris ektemann aldri ble innkalt til avhør, selv om politiet visste at Naseri hadde fått drapstrusler.

Monica Brækken

Lensmann i Melhus, Monica Brækken.

Foto: Øivind Olsson

– Spesialenheten har fattet et vedtak som vi skal se nærmere på. Vi skal sette oss godt inn i vedtaket og se om vi finner områder vi kan lære av, sier lensmann i Melhus, Monica Brækken.

– Etterforskningen skjedde ikke med høy kvalitet, skriver spesialenheten i sin rapport.

Beklager egen innsats

– I forhold til spesialenhetens kommentarer når det gjelder etterforskningen og våre systemer rundt etterforskning og ivaretaking av voldsoffer, tar vi dette på største alvor. Vi vil se om det er ytterlige ting vi kan gjøre for å forbedre arbeidet mot voldsutsatte, sier politimester i Trøndelag politidistrikt, Nils Kristian Moe.

– Spesialenheten sier etterforskningen ikke skjedde med høy kvalitet, hva tenker du om det?

– Det er bare å beklage, sier Moe.

– Hva tenker du om at utfallet kunne vært annerledes?

– Det er sterkt beklagelig, men slike saker vil politiet med jevne mellomrom komme opp i, og det er vanskelige og krevende oppgaver som hele tiden må tas, sier Moe.