NRK Meny
Normal

Politiattester skaper hodebry for idrettslagene

Arbeidet med politiattester er så tidkrevende at flere idrettslag lar voksne trene barn og unge uten bevis på at de ikke tidligere er dømt for overgrep. Nå har politiet gjort grep for å gjøre det enklere å være på den trygge siden.

Fotballtrener

Alle ansatte og frivillige som skal utføre oppgaver som innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller mennesker med utviklingshemming i et idrettslag, må vise fram en politiattest som bekrefter at de ikke tidligere er dømt for seksuelle overgrep.

Foto: Jon Arne Hoff Johansen / NRK

– Det er en veldig ressurskrevende og lang prosess, sier Nina Bakken Antonsen.

Lederen for Ranheim IL i Trondheim snakker om utfordringa med å skaffe politiattester fra alle de 300 laglederne, oppmennene og trenerne som hjelper til frivillig i idrettslaget.

Fra 1. januar 2009 kom regelen om politiattest for alle voksne som skal jobbe med mindreårige eller mennesker med utviklingshemming i idretten.

Målet er å holde tidligere overgrepsdømte langt unna mulige nye ofre, men flere idrettslag bekrefter til NRK at de oppfatter prosessen rundt innhentinga av attestene som kronglete.

– Det er håpløst slik som det er lagt opp nå, sier Antonsen.

Slik opplever de prosessen

Hun beskriver løypa fra søknad til mottatt politiattest slik:

  1. Søkeren tar på seg en oppgave i klubben, og må skaffe og fylle ut et søknadsskjema for politiattest.
  2. Skjemaet leveres til klubben for bekreftelse på at vedkommende skal ha en rolle i idrettslaget.
  3. Idrettslaget sender søknaden (som regel flere samtidig) til politiet gjennom post.
  4. Fra de mottar brevet har politiet 14 dagers behandlingstid, men i perioder med lite trykk går det som regel kjappere.
  5. Politiattesten sendes som brev til søkeren.
  6. Søkeren må levere attesten til den som er ansvarlig for registreringa i idrettslaget.
  7. Godkjent søknad blir registrert av klubben.
  8. Søkeren er klar for å utføre jobben for idrettslaget.

Slik som systemet er nå så kan man aldri være sikker på at overgrep ikke skjer.

Ranheim-leder Nina Bakken Antonsen

– Perioder med trenere uten attest

I tillegg til alle disse punktene kommer den interne purringa som idrettslaget må ta med dem som skal vise fram attesten.

– Den prosessen vet vi aldri hvor lang tid tar. Folk glemmer av ting og roter bort attestene slik at vi må gjøre alt på nytt. Få kommer tilbake for å vise oss attestene, og det er begrensa hvor mye vi kan følge dem opp, for det krever så store ressurser, forteller Antonsen.

For idrettslag med en viss størrelse kan det være en utfordring å nå gjennom i alle de forskjellige leddene som sammen danner organisasjonen, der det ofte skjer utskiftninger av trenere, oppmenn og lagledere.

– Det tar tid, og det kan gå perioder der det er trenere i forskjellige idretter som ikke har politiattest.

Hvordan kan man da være trygg på at overgrep ikke skjer?

– Slik som systemet er lagt opp nå så kan man aldri være sikker på det, svarer Antonsen.

– Viktig at foreldre føler seg trygge

Nina Bakken Antonsen

Ranheim-leder Nina Bakken Antonsen mener politiattester er viktig for idretten, men hun skulle gjerne hatt en enklere løsning for innhentinga av dem.

Foto: Stein Roar Leite / NRK
Kjell Bjarne Helland

Kjell Bjarne Helland i Sør-Trøndelag idrettskrets mener alle foreldre like greit bør skaffe seg politiattest dersom de har mulighet til å ta på seg en rolle i et idrettslag. – Det koster jo ingen ting, minner han om.

Foto: Jon Arne Hoff Johansen / NRK

Alle idrettslag ligger under en krets, og for Ranheim sin del er dette Sør-Trøndelag idrettskrets.

Organisasjonssjef Kjell Bjarne Helland forteller at han har inntrykk av at samtlige klubber er flinke til å følge opp regelen om politiattester.

– For oss er det kjempeviktig at foreldre som leverer barn til norsk idrett skal føle seg 100 prosent trygge på at de som tar imot barna faktisk har denne attesten, sier han.

Har ikke fullstendig oversikt

Kretsen følger opp at hver klubb har en hovedansvarlig for attestregistrering, og sørger i tillegg med jevne mellomrom for å minne lagene om regelen.

– Dette er et kjempeviktig tema. Ett barn som blir forulempet er ett barn for mye. Det er nulltoleranse på dette, og det skal vi aldri legge ned fanen på, sier Helland.

Men å være sikker på at samtlige som trener barn og unge faktisk har levert beviset på at man tidligere ikke er overgrepsdømt, kan man ikke være.

– Alle skal ha levert attest, men jeg er ærlig på at jeg ikke aner om alle har det. Jeg håper at ingen foreldre trener uten politiattest, men man skal ikke være så naiv å tro at det ikke skjer. Alle foreldre med mulighet til å trene et lag burde ha politiattest, for det koster jo ingen ting.

Dette er et kjempeviktig tema. Ett barn som blir forulempet er ett barn for mye. Det er nulltoleranse på dette, og det skal vi aldri legge ned fanen på.

Kjell Bjarne Helland, organisasjonssjef Sør-Trøndelag idrettskrets

Drømmer om enklere løsninger

Ranheim-leder Antonsen presiserer at det ikke er regelen om attestene, men innhentinga av dem som er problemet.

– Det er riktig og kjempeviktig med et slikt attestkrav. Kravet må bestå, men hele opplegget må forenkles.

Hennes drøm i denne sammenhengen er å slippe alt av byråkrati og finne en digital løsning som gjør at man slipper å involvere så mange ledd.

– Hva om det hadde vært slik at søkeren kunne logget seg inn med personnummeret sitt på et system hos politiet, og ta ut et bevis som man kan ha med seg tilbake til lagkontakt eller oppmann som viser at man ikke har noen anmerkninger? Da kunne dette blitt gjort i løpet av én dag.

Åpnet nylig for digitale søknader

Politiattest

Fram til 1. april i år måtte alle printe ut og fysisk skrive informasjon inn på søknaden om politiattest. Nå er det mulig for enkelte deler av landet å fylle inn og levere søknaden digitalt på politi.no.

Foto: Stein Roar Leite / NRK

Ønsket fra Ranheim-lederen oppfylles neppe med det første, men politiet har gjort grep for å gjøre systemet litt enklere.

Fra 1. april i år ble det åpnet for at enkelte deler av landet nå kan sende inn søknaden digitalt, noe som i hvert fall sparer inn tid hos politiet.

– Det har vært et fremskritt for oss. Det gjør saksbehandlinga enklere og raskere, fordi slike søknader blir automatisk registrert. Søknader som sendes i posten blir åpnet manuelt, og registrert og skannet inn manuelt, og alt det tar litt tid, sier Leif Sætrum, som er avdelingsleder i politiets enhet for vandelskontroll og politiattester.

– Folk flest er heldigvis ikke overgripere

I løpet av året skal avdelingen hans i Vardø overta alt av politiattestsøknader fra hele landet.

De forventer å behandle rundt 400 000 søknader når omlegginga er gjennomført, og Sætrum anbefaler alle foreninger å ikke ta inn folk før de har vist fram attest fra politiet.

– Det er vel alltid fare for overgrep, politiattest eller ikke. Samtidig må man ikke mistenkeliggjøre og få overhysteriske tanker. De fleste er heldigvis ikke overgripere. Det som er viktig, og som ikke kan gjentas for ofte, er at man forsikrer seg om at de som skal trene har levert politiattest før treninga starter.

Vi anbefaler folk å sende søknaden digitalt. Jeg har ikke stått med stoppeklokke, men det tar tid å åpne alle brevene som kommer.

Leif Sætrum, avdelingsleder i politiets enhet for vandelskontroll og politiattester

Oppfordrer til bedre samarbeid

Så langt er det få av søkerne som har fått med seg at det er mulig å benytte seg av politiets nye, digitale tilbud.

– Vi ser på henvendelsene til oss at informasjonen ikke har nådd ut til de enkelte lag og foreninger, men det skal jeg sørge for at vi blir bedre på, sier Sætrum.

Ranheim-leder Antonsen er glad for at noe blir gjort, men skulle gjerne sett en enda enklere løsning.

– Det er positivt at de gjør de små stegene, men det hjelper ikke selve prosessen med politiattest innad i idrettslaget.

Nå håper hun at kretsen og forbundet tar tak i problemet, og at politiet møter idrettslagene for å få innspill.

– De bør snakke med idretten for å høre hvordan vi kan løse dette på en best mulig måte sammen, sier Antonsen.