Politiansatte i Norge vil være bevæpnet

Hensynet til sikkerhet gjør at politiansatte vil bære våpen på jobb. De mener det ikke er godt nok at den midlertidige bevæpninga forlenges til 1. desember.

Bevæpnet politi

Politiansatte snakker mye om bevæpning og er svært opptatt av å få fortsette å bære våpen.

Foto: Vegard Wivestad Grøtt / NTB scanpix

I ettermiddag ble det kjent at den midlertidige bevæpningen av politiet blir forlenget til 1. desember etter terrorangrepene i Paris.

– Trusselbildet er uendret, men situasjonen er uoversiktlig, skriver Politidirektoratet i ei pressemelding.

Må få bruke våpen

Politiets fellesforbund organiserer 16.000 ansatte i politiet og alle som bruker våpen i tjenesten.

– Vår holdning er at politiet må få bruke våpen hele tida uavhengig av det som har skjedd i Paris, sier Vidar Johnsen, leder i Politiets Fellesforbund i Sør-Trøndelag.

Han sier politiansatte er svært opptatt av denne saken.

– Det snakkes mye om dette på politihuset her i Trondheim. Jeg har besøk av mange politiansatte på kontoret. De er opptatt av sikkerheten til den enkelte medarbeider og til arbeidsmiljøet, sier Johnsen.

Han sier at det ikke er det samme å ha framskutt lagring, der våpenet oppbevares i en kasse i politibilen. Årsaken er at det kan ta tid før de har nådd fram til politibilen og funnet fram våpenet de trenger.

Vidar Johnsen, leder Politiets fellesforbund

Leder i Politiets Fellesforbund i Sør-Trøndelag, Vidar Johnsen, vil at politifolk skal være bevæpnet også etter 1. desember.

Foto: NRK

Trussel mot politi

– Det viktigste vi nå kan gjøre, er å skaffe oss best mulig oversikt over situasjonen internasjonalt og nasjonalt. Vi har derfor intensivert etterretningssamarbeidet mellom politiet og PST, sier beredskapsdirektør Kaare Songstad i POD.

Lederen i Politiets Fellesforbund i Sør-Trøndelag, Vidar Johnsen, sier trusselsituasjonen ikke er særlig endret for politifolk.

– Trusselen mot uniformert personell har ikke opphørt. Så lenge det ikke er en normalsituasjon er det en selvfølge at politi skal ha mulighet til å være bevæpnet, sier Johnsen.

Planen var at den midlertidige bevæpningen skulle opphøre tirsdag 17. november, og at nær 6.000 politifolk skulle gå tilbake til ordningen med framskutt lagring av våpen i bil.

NRK/NTB