Polaris media legger under seg flere aviser

Polaris Media har kjøpt seg opp og blir hovedaksjonær i Trønder-avisa AS. Med på kjøpet blir også Namdalsavisa, Steinkjer-Avisa, Inderøyningen og Snåsningen.

Noen av avisene under Polar Media-paraplyen
Foto: Bjørn Solli / NRK

Det er selskapet LL Inntrøndelagen som selger, og Polaris får nå en eierpost på 56 % i Trønder-avisa AS.
.
Polaris Media skriver selv i børsmeldingen at kjøpet ble gjort for at konsernet Trønder-Avisa AS skal få et sterkere eierskap både finansielt og kompetansemessig.

Polaris eier fra før mer enn 30 aviser, blant andre Adresseavisen,Fosna-folket, Trønderbladet, Innherred og Sør-Trøndelag.

Framtidstro

– Vi har tro på mediehus som Trønder-avisa og vi tror vi kan bidra til at de blir enda bedre, spesielt digitalt. Det sier styreleder i Polaris Media, Per Axel Koch.

Per Axel Koch

Vi skal bidra til at avisa blir bedre og at økonomien blir mer solid, sier styreleder i Polaris Media, Per Axel Koch.

Foto: Nyhetsspiller / NRK

– Hovedkonkurrentene våre er Google og Facebook. Hvis vi ikke samarbeider på mediehussiden så vil vi ikke klare oss i den konkurransen.

– I tillegg tror vi at vi kan bidra til at det blir bedre økonomiske resultater i Trønder-avisa, sier Koch til NRK.

Vanskelig økonomi

– Tiltross for en omsetning i 2017 på 200 millioner kroner, har de to siste åra vært ganske anstrengt økonomisk for konsernet Trønder-avisa AS.

– Det har ikke vært røde tall på driftsresultatet, men vi har hatt for lite overskudd.

Det sier sjefredaktør i Trønder-avisa, John Arne Moen.

- Det er tegn til bedring nå, for inngangen på 2018 er mye mye bedre enn i 2016 og 2017, sier Moen.

John Arne Moen

Sjefredaktør i Trønder-avisa ser ikke mørkt på at de er blitt kjøpt opp av Polaris Media. Vi kjenner hverandre godt, sier Moen.

Foto: Stein Roar Leite/NRK

I dette bildet hører det med at avisa er i innspurten på et resultatforbedringsprosjekt, som fra våren 2017 og fram til høsten 2018 vil innebære at avisa reduserer staben med 18 årsverk.

Tror ikke på store endringer

Tror du det blir endringer for deg som sjefredaktør?

– Skifte av majoritetseier vil bestandig være et tidspunkt hvor man som toppsjef stopper opp og tenker seg om. Men jeg ble ansatt som sjefredaktør høsten 2015 av et ansettelsesutvalg der Polaris var med, så jeg forventer ikke at min rolle blir så forskjellig fra det den har vært.

–Polaris har dessuten vært en minoritetseier i Trønder-avisa i 8 år, og vi kjenner derfor hverandre godt. Konsernsjef i Polaris, Per Axel Kock, har sittet i styret vårt og jeg har ingen tro på at det kommer store endringer som et resultat av dette oppkjøpet med det aller første.