Plant trær, få mer avling

Vegetasjon som skjermer for vind ved åkerkantene kan gi opptil 30 prosent mer avling.

Lebelte
Foto: NRK

Isbergsalaten hos gårdbruker Hans Solum i Overhalla står godt skjermet for vinden. For ti år siden plantet han et belte av ulike lauvtrær langs åkerkanten for å skjerme avlinga for vind.

Hans Solum

Hans Solum.

- Det begynte å bli åpent og vi plagdes en del med vind, dette har hjulpet godt, sier Solum til NRK.

Økte avlinger

Undersøkelser gjort i Norge, Danmark og Skottland viser at slike lebelter rundt åkrer kan øke avlingene med opp mot 30 prosent. Vind kan nemlig ta med seg sandkorn som gir små sår på nyttevekstene i åkeren.

På Skogmo i Overhalla har sju bønder plantet lebelter på til sammen 29 dekar.

- Vi ser en viss positiv effekt med det blotte øye. Den har vi fått de siste årene, det skal jo ei viss tid til før det vokser opp, sier Asbjørn Bjerkan, ringleder i Namdal forsøksring.

Statlige tilskuddsmidler

Teknikken med trær som gir le er gammel og brukes på Vestlandet, i Trøndelag og i Nordland. Nå vil staten at flere bønder på vindutsatte steder skal plante slike lebelter. Fylkesmennene sitter på tilskuddsmidler til formålet.

- Dette har økonomisk betydning for dyrkere av grønnsaker, poteter og bær, sier Paul Arne Tilset, konsulent hos Fylkesmannen i Nord-Trøndelag.