250 vindmøller under planlegging

Tre store vindkraftprosjekter er under planlegging sentralt i Nord-Trøndelag. Både Steinkjer, Verdal, Namsos og Meråker blir berørt av planene om 250 nye vindmøller.

Bygging av vindmølle i Fitjar
Foto: Stein Erik Gilje

Det er allerede arrangert åpent høringsmøte i Meråker, mens 11. 12. og 13. september er det Verdal, Namsos og Steinkjer sin tur.

– 70 til 90 vindmøller er et stort prosjekt, sier Hilde Aass i Norges vassdrags-og energidirektorat, NVE, om det ene av de tre prosjektene, "Haugrossåsen vindkraftverk".

Haugrossåsen vindkraftverk planlegges i Kvamsfjellene i Steinkjer. Store deler av planområdet vil ligge innenfor Steinkjer kommune, mens den nordligste delen av anlegget vil ligge i Namsos. Tilsammen omfatter det 82 kvadratkilometer.

Dette er bare ett av tre store prosjekt som kommer ut på høring i Nord-Trøndelag i høst.

Svensk offensiv

E.ON Vind Sverige har søkt NVE om konsesjon til å opprette tre vindkraftanlegg i denne runden, som alle har høringsfrist i høst. Totalt har selskapet for tiden interesse for 40 nye vindkraftprosjekter i Skandinavia.

I juni arrangerte NVE åpent folkemøte i Meråker, om Kopperaa vindkraftverk. Dette anlegget er planlegt med inntil 70 vindmøller i et område sørøst for innsjøen Fjergen i Meråker kommune.

I tillegg kommer et stort vindkraftprosjekt i Verdal.

Tre anlegg i Verdal

Både på Hyllfjellet, Sognavola og Markvola i Verdal ønsker E. ON Vind vindmøller. Siden de tre områdene ligger nær hverandre geografisk har selskapet valgt å lage en felles melding. De tre prosjektene vil utvikles og planlegges parallelt.

Åpent folkemøte om disse planene er 11.september.

Høringsfristen går ut i høst

NVE er godt i gang med høringsprosessen. Kopperaa har høringsfrist 28.september, mens uttalelser angående Hagrossåsen, og planene i Verdal har innleveringsfrist 1. november.

Tilsammen vil anleggene kunne ha en effekt på 655 MW.

Vindmøllepark

Vindmøllepark

Foto: Kjell Herskedal / Scanpix

Innholdet som skulle vises her støttes dessverre ikke lenger.