16 millioner liter vann sporløst borte

Vannverket i Trondheim brukte tre dager på å spore opp enorme mengder drikkevann som forsvant sporløst.

Pirbadet

Pirbadet i Trondheim fylte opp dette bassenget på tre dager.

Foto: Tor Beisvåg

Vannverkfolkene i Trondheim var sikre på at de sto foran en større vannlekkasje i Midtbyen. I flere dager søkte en rekke team etter det de mente måtte være en stor lekkasje på en av byens hovedvannledninger.

– Det gikk ut mye mer vanlig vann enn vanlig, sier sjefingeniør på Stabsenhet for byutvikling, Halvard Kierulf til NRK.no.

Vannverksfolkene fryktet at det var et nytt vannledningsbrudd, slik byen hadde på Ladesletta i januar. Da mistet 20.000 personer vannet.

– Vi skiftet bare vann i bassenget

Stor var overraskelsen da det viste seg at det ikke var snakk om noen lekkasje, men derimot et uvanlig stort vannuttak hos en av abonnentene; Pirbadet.

– Vi er nok en stor vannforbruker, ja, sier driftssjef Tore Heimdal i Pirbadet.

Vi så på vannmålerne at det plutselig forsvant 26 liter drikkevann per sekund.

– Vannverket begynte å lure på hvor det ble av alt vannet. De hadde lett etter feilen i tre dager.

Pirbadet skulle nemlig skifte ut vannet i 50-meterbassenget. Det er 22,5 meter bredt og 1,5 meter dypt i snitt.

Tusen eneboliger

– Det var nok snakk om 16.000 kubikkmeter med vann, sier driftssjef Tore Heimdal.

16000 kubikk tilsvarer årsforbruket av drikkevann til ett tusen eneboliger.

Tore Heimdal fortalte at de fikk hjelp av brannvesenet til å fylle opp bassenget.

– Pirbadet har ni brannslanger som alle ble brukt. I tillegg fikk vi låne to brannslanger som brannvesenet koblet på sine kummer.

Lette etter en stor lekkasje

Trondheim er delt inn i om lag 40 vannforsyningssoner. Vannverket overvåker strømmen av vann inn til de forskjellige sonene. Plutselig var det noe som ikke stemte.

– Vi så på vannmålerne at det plutselig forsvant 26 liter drikkevann per sekund, forteller vannverkets sjefingeniør Halvard Kierulf.

– Er det mye?

– Ja. Det er veldig mye. Én brannslange spyler ut seks liter per sekund.

Halvard Kierulf sendte ut søkelag for å lytte seg fram til lekkasjen.

– Lytte?

– Ja. Vi har eget lytteutstyr som vi montere på rørene i vannverkets kummer. Vi holdt på et par dager uten å finne noen ting.

Lekkasje på en hovedvannledning.

Vannuttaket i Pirbadet tilsvarer et brudd på en hovedvannledning med tversnitt på 300 mm.

Foto: Trondheim kommune / NRK

Like mye som et helt vanntårn

16.000 kubikkmeter er akkurat den mengden som befinner seg i vannverkets vanntårn på Huseby. Dette vannet skal holde oppe trykket ved spesielt store vannuttak, som ved slukking av branner.

– Pirbadet burde ha sagt i fra om at de tappet så store mengder vann.

– Vi regner med å bli varslet neste gang.

– Jeg lover at vi skal si fra til vannverket neste gang, forsikrer Pirbadets driftsjef Tore Heimdal til NRK.

NM i svømming 2010

Vannet i storbassenget i Pirbadet skal holde 27-28 grader. Her fra NM i svømming tidligere i år.

Foto: Tine Nilsen / NRK

Snart varmt nok

Akkurat nå holder Pirbadet på å varme opp vannet ved hjelp av varmepumper som henter energi fra fjernvarmenettet i Trondheim.

Ferskvann fra ledningsnettet holder vanligvis under ti grader. Dette vannet skal opp til 27-28 grader, i følge driftssjef Tore Heimdal.

– Vi regner med at vannet er varmt nok søndag ettermiddag eller mandag. Vi passerer nok 20 grader i løpet av lørdagen.