Piggdekk kan bli forbudt i Trondheims gater

Som første storby i landet kan kjøring med piggdekk bli forbudt i trondheimsgatene hvis forurensingen blir for stor. Nå blir det opp til byens politikere å vurdere om det skal innføres forbud på enkelte dager til vinteren.

Piggdekk på buss

Siden 2010 har det ikke vært piggdekkgebyr i Trondheim, men nå kan det bli forbudt å kjøre med pigger hvis lufta er for forurenset.

Foto: Stein Roar Leite / NRK

Rita Ottervik

Rita Ottervik er ordfører i Trondheim kommune.

Foto: Kjartan Ovesen / NRK

Det er formannskapet i Trondheim som har vedtatt regler slik at kommunen på to døgns varsel kan forby bruk av piggdekk i byen. Dette vil være aktuelt dersom lufta blir svært forurenset.

– Enkelte gater

– Dette vil uansett ikke gjelde hele sentrum, men enkelte gater, sier ordfører Rita Ottervik.

Trondheim har tidligere vintre slitt med dårlig luftkvalitet og mye svevestøv i gatene. Fra 2001 til 2010 måtte du betale et gebyr for å kjøre med piggdekk i Trondheims gater.

Siden den gang har andelen som velger å kjøre piggfritt, sunket med nesten 15 prosentpoeng. I dag kjører 64 prosent av byens bilister med piggfrie dekk.

– Beste byluft på 20 år

– Sist vinter hadde vi den beste bylufta på 20 år, og vi har fått ned biltrafikken og blitt flinkere til å holde gatene renere. Derfor håper vi i det lengste å unngå et forbud, sier Ottervik.

Men byens myndigheter velger altså å gå kraftig til verks om luftforurensingen skulle bli for stor.

Det er beredskapsledelsen i kommunen som sammen med Statens vegvesen og politiet skal vurdere situasjonen, og eventuelt anbefale politikerne å stenge enkelte gater for biler med piggdekk.

– Dette gjelder bare i absolutte krisesituasjoner når luftkvaliteten blir svært dårlig. Men samtidig skal vi være flinke til å informere folk, slik at de blir varslet i god tid og kan velge andre løsninger enn å kjøre bil, understreker ordfører Rita Ottervik.

I både Oslo og Bergen må du betale gebyr om du skal kjøre med piggdekk om vinteren, men det er ikke så langt innført forbud slik som i Trondheim.