Pastor må møte i retten igjen

I dag starter prosedyrene i ankesaken mot en pastor fra Midt-Norge og hans kone. Pastoren ble i Sør-Trøndelag tingrett i fjor dømt til fengsel fem år og seks måneder for seksuelle overgrep mot en av sine døtre da hun var under ti år. I tillegg ble både han og kona dømt for grov mishandling av fire av sine seks barn. Begge anket dommen, og saken går i lagmannsretten i Trondheim denne uka.