Hopp til innhold

Pastor dømt til åtte og et halvt års fengsel for seksuelle overgrep mot døtrene

En utenlandsk pastor og seksbarnsfar i Midt-Norge er i Frostating lagmannsrett dømt til åtte og et halvt års fengsel for seksuelle overgrep mot døtrene sine.

Trondheim tinghus i september

Pastoren og kona ble dømt i Sør-Trøndelag tingrett. Ankesaken gikk i Frostating lagmannsrett.

Foto: Amund Aune Nilsen / NRK

Dommen er tre år strengere enn i tingretten.

Pastorens kone er dømt til fengsel i ett år for grov mishandling. Tre måneder av straffen gjøres betinget med en prøvetid på to år.

Ekteparet dømmes også til å betale erstatning til fire av sine i alt seks barn: Mannen må betale 560.000 kroner, kvinnen 160.000 kroner.

– Dommen bil nå bli grundig gjennomgått men min klient. Vi vil deretter ta stilling til eventuelle rettslige skritt, sier pastorens forsvarer Erik Vatne til NRK.

Ikke samfunsstraff

Jarle Wikdahl, aktor i pastorsaken

Dommen følger i stor grad påstanden fra aktor Jarle Wikdahl. Hans påstand var åtte og et halv års fengsel for pastoren og ett år og ni måneder for hans kone.

Foto: Amund Aune Nilsen / NRK

Ekteparet ble kjent skyldig på alle tiltalepunkter i lagmannsretten i forrige uke. Saken gikk med jury fordi strafferammen i tiltalen mot faren var på over seks år.

Dommen følger i stor grad aktoratets påstand, som var åtte og et halv års fengsel for pastoren og ett år og ni måneder for hans kone.

Et mindretall på to personer har kommet til at det foreligger særlige tungtveiende grunner som tilsier at kona burde dømmes til samfunsstraff. Flertallet avviser dette, og viser blant annet til at de to eldste sønnene i dag er 17 og 20 år.

Pastoren får fradrag på straffen med 37 dager og kona for tre dager, for tid de har sittet i varetekt.

Dømt for ett overgrep i tingretten

Mannen ble i tingretten dømt til fengsel i fem år og seks måneder for seksuelle overgrep mot den ene dattera, da hun var under ti år. I tingretten ble pastoren frikjent for overgrep mot sin andre datter. Det var juryen i lagmannsretten uenig i, og har i stedet funnet ham skyldig i overgrep mot begge søstrene. Kona hans ble i tingretten dømt til ti måneders fengsel for grov mishandling.

Både pastoren og kona anket dommen fra Sør-Trøndelag tingrett i fjor høst, og det samme gjorde påtalemyndigheten.

«Hemmelighet mellom dem og Jesus»

Ved straffutmålingen er det de seksuelle overgrepene pastoren utførte mot de to døtrene som er bærende, skriver retten i dommen. De fastslår at mannen er skyldig i gjentatt seksuell omgang til samleie, eller likestilt med samleie, over ett år og ni måneder. Dette skjedde overfor begge døtrene mens de var under ti år.

I skjerpende retning vektlegger retten at overgrepene var smertefulle for barna. De er begått av en far, som er en nær tillits- og omsorgsperson i deres eget hjem og dels i deres egne senger, hvor de skulle være trygge. Pastoren har ifølge dommen pålagt døtrene taushet og sagt at overgrepene skulle være en hemmelighet mellom dem og Jesus.

Retten finner ingen momenter i formildende retning knyttet til de seksuelle overgepene.

Barna har fått psykiske skadevirkninger etter overgrepene, i form av post-traumatisk stresslidelse.