Pasientombudet: – Thomas-saken burde vært løst for lenge siden

Mamma Tone mener kommunen tar bedre vare på egne ansatte enn pasientene sine. Thomas Danielsen-saken er nå på bordet til Pasientombudet og Fylkesmannen.

thomas danielsen og tone berg

PLEIETRENGENDE: Tone Berg er overrasket over at kommunen ikke har vært innom for å sjekke at sønnen får tilstrekkelig pleie. – Det virker som de tar oss for gitt, sier hun, som samtidig understreker at de får støtte fra enkelte i kommunen.

Foto: Kirsti Kringstad / NRK

Thomas Danielsen og familien har fått støtte fra gamle bekjente så vel som norske toppolitikere etter at Trondheim kommune sluttet å sende pleiere til den hjerneskadde mannen.

Pleierne sluttet å pleie Danielsen onsdag, på under fem timers varsel.

Nå fungerer mamma Tone Berg som pleier for sønnen i boligen på Ranheim i Trondheim.

– Det hadde vært hyggelig om kommunen tok turen innom og sjekket at pasienten deres får forsvarlig helsehjelp. Det har de ikke gjort, sier Berg.

Skulle lage fellesskap – endte med splid

30-åringen eier boligen selv. Han betaler fellesutgifter og kommunale avgifter som boligeiere flest. Flere familier gikk sammen og bygde huset tilpasset sterkt pleietrengende pasienter. Det er lovpålagt at disse skal ha offentlig finansiert pleie. Planen var at et fast pleieteam bestående av kommunalt ansatte skulle jobbe ved boligen.

Thomas Danielsen og Tone Berg

MÅ HA HJELP 24/7: Thomas Danielsen kan verken spise, gå eller snakke. Han har trengt pleie hele døgnet siden han var 2 1/2 år. Kommende uke fyller han 31. Nå ser det ut til at en privat virksomhet tar over ansvaret for ham.

Foto: Kirsti Kringstad / NRK

Danielsen var 22 år da han flyttet inn. Ifølge moren startet det som en verdig overgang til voksenlivet.

De siste par årene har boligen derimot vært arnested for en betent konflikt. En konflikt som toppet seg da hovedverneombudet ved boligen besluttet stenging.

Kommunalsjef for velferd, Anders Stenvig, forklarer at det konkret handler om kommunikasjon. At enkelte ansatte ikke holder ut hvordan det kommuniseres med pårørende.

Moren sier det begynte med at pleiere ble fjernet fra enkelte pasienter og satt til andre. Deretter skal det ha vært mange utskiftninger blant ledere og ansatte.

– Stengingen er nok et eksempel på at kommunen ivaretar ansatte i langt større grad enn pasientene sine, mener Berg.

På spørsmål om hvorfor kommunen ikke har besøkt Danielsen etter stenging, svarer kommunalsjefen følgende:

– Under normale omstendigheter antar jeg noen ville tittet innom, sier Stenvig.

Kommunen har ikke rutiner for tilsyn når pårørende har tatt over som pleiere. Stenvig sammenligner situasjonen med at pårørende tar pasienten hjem.

– Men det endrer ikke at vi formelt har overordnet ansvar for at pasienten skal få forsvarlige helsetjenester, sier Stenvig.

Pasientombudet: – Konflikten burde vært løst

Pasient- og brukerombudet i Trøndelag reagerer på at kommunen ikke har løst konflikten.

– Vi mener saken burde vært unngått og løst på et langt tidligere tidspunkt, sier pasient- og brukerombud, Elin Hagerup.

De har nå sendt inn tilsynssak til Fylkesmannen i Trøndelag.

– Det har vi gjort på grunn av sakens alvorlighet, forklarer Hagerup.

Fylkesmannen har ennå ikke konkludert. Hagerup vil derfor ikke kommentere om Danielsen er blitt dårlig behandlet.

– Men at saken burde vært håndtert annerledes, er vel alle enige om, sier Hagerup.

– Kan pårørende være vanskelige, krevende og urimelige?

– Erfaringen vår er at de fleste pårørende er en ressurs for pasienten og helsetjenesten.

Er pårørendes forventninger ofte i strid med hva kommunen kan tilby?

– Det er ikke vår erfaring. Når pårørende kommer inn i saken, har det ofte gått litt langt og det er behov for å se nærmere på saken for å unngå at ting eskalerer, sier Hagerup.

Moren: – Jeg kan være krevende

Tone Berg

MOR OG PLEIER: Tone Berg har tatt over som pleier for sønnen. Stefar Tore Langås har tatt seg fri fra jobb for å bistå.

Foto: Kirsti Kringstad / NRK

Tone Berg erkjenner at hun kan være krevende.

– I situasjonen vi er i, kan jeg ikke være redd for å stille de ubehagelige spørsmålene. Det virker som alt jeg sier oppfattes som trusler blant ledelsen og ansatte i boligen. Men jeg har aldri vært ute etter bråk.

Familien Berg/Danielsen har vært i dialog med en privat virksomhet de siste månedene.

Etter det NRK kjenner til, skal virksomheten ønske å ansette fire pleiere som har jobbet med Danielsen før. Også et privat tilbud vil finansieres av kommunen.