NRK Meny
Normal

Halvparten kunne blitt behandlet hjemme i nordfylket

For mange nordtrønderske pasienter får utført lokalsykehustjenester på St. Olavs Hospital.

Helsebussen

Halvparten av alle nordtrønderne som drar til St. Olavs Hospital burde blitt behandlet hjemme, mener Helse Midt.

Foto: Linda Bjørgan / NRK

Konstituert administrerende direktør i Helse-Midt Daniel Haga.

– Sykehuset Levanger får ikke nok pasienter til å kunne opprettholde sitt brede tilbud, sier konstituert administrerende direktør i Helse-Midt Daniel Haga.

Foto: Stein Lorentzen / NRK

Pasientflukt fra Nord-Trøndelag til Sørfylket skaper problemer. I 2011 dro 33.000 pasienter til St. Olavs Hospital for behandling. Det er hver fjerde nordtrønderske pasient, ifølge tall Helse Midt la fram på en pressekonferanse i Stjørdal mandag.

Flere enn halvparten av nordtrønderne like gjerne kunne vært behandlet på lokalsykehus i eget fylke.

– For mange fra Nord-Trøndelag får lokalsykehustjenester ved St. Olavs Hospital. Det uroer oss, sier konstituert administrerende direktør i Helse-Midt, Daniel Haga.

Tar opp kapasiteten

Tall fra helseforetakene viser at det normale er at 12 prosent av en befolkning trenger behandling på regionnivå, som St. Olavs Hospital er. Når 25 prosent av nordtrønderne drar til regionsykehusnivå i Trondheim betyr det at over halvparten av dem burde fått behandling i hjemfylket.

– Mye kapasiteten på St. Olavs Hospital går dermed med til å utføre lokalsykehusoppgaver for nordtrøndere. Dermed reduseres evnen til å utføre de regionsykehustjenester St. Olavs Hospital skal tilby.

– St. Olavs Hospital er bygd for å dekke lokalsykehusfunksjoner for Sør-Trøndelag, og regionsykehustilbud for hele Midt-Norge, understreker Daniel Haga.

Svekker tilbudet i nord

– Vi kan risikere at Nord-Trøndelag, og da særlig Sykehuset Levanger, ikke får nok pasienter til å kunne opprettholde sitt brede tilbud. Dermed svekkes tilbudet i Levanger.

For å snu pasientstrømmen skal Helse Midt derfor øke kvaliteten på sykehustjenestene i Nord-Trøndelag.

– Vi må bygge kvalitet og styrke funksjoner i Levanger, gjerne sammen med St. Olavs Hospital.

Sykehuset Levanger

Kreftavdelingen ved St. Olavs Hospital har bistått Sykehuset Levanger med å bygge opp et kreftbehandlingstilbud.

Foto: Gorm Kallestad, NTB.

Bygde krefttilbud i nord

Dette har allerede blitt prøvd ut innenfor kreftbehandling.

– Kreftavdelingen på St. Olavs Hospital bisto Nord-Trøndelag slik at de fikk bygge opp en egen kreftavdeling med samme behandling som i Trondheim.

– Dermed kunne en rekke kreftpasienter som før hadde reist til Trondheim kunne dra til Levanger.

Dette bør ikke kreve investeringer i bygninger, fordi det ikke er plassen det står på, ifølge Daniel Haga.

– Vi må markedsføre tilbudet og bygge opp organisasjoner i Nord-Trøndelag.