Normal

Pasienter må betale skyssen selv

Helse Midt-Norge har ikke kommet til enighet med drosjenæringa i Nord-Trøndelag om pasienttransport i fylket.

Drosjer
Foto: Christian Nygaard-Monsen / NRK

Etter nyttår må pasienter i Nord-Trøndelag belage seg på å måtte betale transporten selv, dersom de av medisinske årsaker må bruke drosje.

- Vi beklager situasjonen som har oppstått og de ulemper dette skaper for pasientene, men vi har ikke klart å komme fram til en avtale med drosjenæringa i Nord-Trøndelag innenfor en forsvarlig økonomisk ramme. Vi har nå bedt Konkurransetilsynet se nærmere på situasjonen i Nord-Trøndelag og på grunnlaget for dispensasjonen som tidligere er innvilget for anbudssamarbeid mellom drosjesentralene i fylket, sier adm.dir. Paul Hellandsvik i Helse Midt-Norge.

Taxi Transportservice Nord-Trøndelag AS (TTS) var eneste tilbyder i en anbudskonkurranse som nylig er gjennomført. Tilbudet deres var 40 % høyere enn dagens avtale og ble forkastet. Heller ikke et forhandlingsmøte førte til ny avtale.  

Konsekvenser for pasientene

Pasientene har rett til syketransport også uten en avtale mellom Helse Midt-Norge og TTS. Imidlertid må pasientene fra 2007 legge ut for kostnadene ved bruk av drosje til behandling og deretter kreve dette refundert fra NAV Trygd. Årsaken til dette er at kredittkjøring, som vanligvis benyttes som oppgjørsform, krever en avtale mellom Helse Midt-Norge og TTS.

- Helse Midt-Norge har stor forståelse for de vanskelighetene dette vil medføre for enkelte pasienter og for merarbeidet det vil gi for trygdeetaten, men vi har ingen annen valgmulighet, sier Hellandsvik.