Parkeringsplasser for forflytningshemmede brukes til helt andre ting

– Et stort og vedvarende problem, sier Handikapforbundet.

– Parkering er det vi får klart mest tilbakemeldinger på fra våre medlemmer. Plassene blir blant annet brukt til å sette opp salgsboder og til å lagre bygningsmateriale på. Det gjør at det blir svært vanskelig for våre medlemmer å finne parkeringsplasser når de skal gjøre ærend, sier seniorkonsulent i Norges Handikapforbund Trøndelag, Kristian Lian.

At parkeringsplassene brukes til helt andre ting enn parkering er ikke et nytt problem.

– Det er et vedvarende stort problem og har vært det i alle år.

Lian kan fortelle om mange frusterte klager på opptatte parkeringsplasser.

– Vi får telefoner fra frusterte folk som har mistet legetimer og andre viktige avtaler fordi de har kjørt rundt uten å finne ledige parkeringsplasser. Det bygger seg opp frustrasjon, sier Lian.

Kristian Lian, handikapforbundet Trøndelag

Kristian Lian sier at det er parkering som skaper klart flest problem for handikappede.

Foto: NRK

I 2017 kommer det en ny parkeringsforskrift. Da vil feilparkering på handikapplasser få det høyeste parkeringsgebyret.

– Det betyr at det koster deg 900 kroner å parkere feil på en plass uten gyldig bevis. Vi håper dette er med på sende et signal om at plassen er for de med gyldig bevis, sier Lian.

– Plassene er der ikke for gøy

Mange med handikapbevis kan ikke reise kollektivt, spesielt om vinteren.

– Vi har dessverre en ganske lang høst og vinter her i Trøndelag, der vi har problemer med å komme oss til bussholdeplassen. Mange busser er heller ikke tilrettelagt for forflytningshemmede. Det står gjerne barnevogner eller sykler på de plassene vi har behov for, sier Kirsti Stenersen.

Kirsti Stenersen

Kirsti Stenersen er avhengig av plassene for handikappede. Hun er skuffet over andres holdninger.

Foto: NRK

Hun har opplevd flere episoder der folk har vist liten respekt.

– Det har vært en del stygge kommentarer, og folk som sier at det er mange ledige handikapplasser. De skal være ledige nettopp fordi vi trenger dem når vi kommer med bilen.

Hun mener det er mange med dårlige holdninger der ute.

– Noen tror at vi bare har sutret oss til disse parkeringsplassene. Vi trenger faktisk plassen til heisen vår, slik at vi kan komme ut av bilen. Jeg kan ikke bruke de vanlige plassene. Det er ikke større handikapplasser for moro skyld, sier Stenersen.

For mange handikappede er bilen et svært viktig transportmiddel i hverdagen.
Men ofte møter de handikap-parkeringsplasser som er okkupert av containere, sykkelstativ eller biler uten parkeringsbevis.

Kirsti Stenersen opplever at handikap-parkeringsplassene ofte brukes til andre ting.

Like forhold over hele landet

Dette er et problem forbundene over hele landet må forholde seg til.

– Vi hører mye om slike forhold. Det er alvorlig fordi det er et ganske begrenset antall parkeringsplasser for forflytningshemmede. Særlig er dette noe vi hører om på vinteren. Da lagrer gjerne brøytebilene snø på disse plassene, sier forbundsleder i Norges Handikapforbund, Arne Lein.

– Konsekvensen er da at nettopp de som har behov for disse plassene med både kortere vei og større plass for å få heisen ut av bilen og slikt, blir forhindret å gjennomføre det de skal, sier Lein.