NRK Meny
Normal

Parkeringskjeller under gata her?

Skal det bygges en diger parkeringskjeller midt i Trondheim sentrum? Politikerne er rykende uenige.

Trondheimspolitikerne ønsker å bygge parkeringshus under Olav Trygvasons gate.

Reguleringsplanen for parkeringskjelleren ble i dag vedtatt av trondheimspolitikerne mot stemmene til Venstre og KrF.

En parkeringskjeller under Olav Tryggvasons gate i Trondheim vil føre til en mer miljøvennlig by, mener tilhengerne. De som er imot, frykter at flere vil ta bilen til byen og dermed øker forurensinga.

Bare Venstre og KrF stemte mot

Reguleringsplanen for parkeringskjelleren ble i dag vedtatt av trondheimspolitikerne mot stemmene til Venstre og KrF.

Under hele Olav Tryggvasons gate er det planlagt parkering for 450 biler. Parkeringskjelleren er beregnet å koste nærmere en halv milliard kroner.

– Dette blir altfor dyrt. I tillegg vil det ikke bli noe av planene om å gjøre Olav Trygvasons gate til miljøgate, slik vi vedtok for mange år siden, sier Venstres kommunalråd John Gunnes.

– Vi må tenke framover

John Gunnes, V

Venstres kommunalråd John Gunnes.

Foto: Rune Karlsen
Merete Baustad Ranum

Høyres kommunalråd Merete Baustad Ranum.

Foto: Privat
Trygve Bragstad

Trygve Bragstad er næringspolitisk leder i Næringsforeningen i Trondheim.

Foto: Tone Iversen / NRK

Høyres kommunalråd Merete Baustad Ranum var blant dem som stemte for parkeringskjelleren. Hun er enig i at både økonomien samt alle innvendingene fra Riksantikvaren blir utfordrende, men hun mener parkeringskjelleren er framtidsrettet.

– Vi må tenke framover og dette er et fantastisk miljøprosjekt og et fantastisk byutviklingsprosjekt, sier hun.

Riksantikvaren har sagt at grunnen under Olav Trygvasons gate etter all sannsynelighet inneholder store mengder arkeologisk materiale, og anbefaler at området blir liggende urørt slik at kommende generasjoner kan behandle det.

– Dette er det delte meninger om og med parkering under jorda blir det god plass til syklende og gående der bilene i dag bestemmer, mener Baustad Ranum.

Handelsstanden positiv

Også handelsstanden i Trondheim sentrum ønsker parkeringskjeller velkommen. Fordi det nå lages nye sykkelveier i sentrum blir det stadig færre parkeringsplasser for kunder som ønskser å handle i sentrum.

– Vi ønsker at folk skal kunne kjøre til midtbyen for å handle og få parkere slik de får hos våre konkurrenter i kjøpesentrene, sier Trygve Bragstad som er næringspolitisk leder i Næringsforeningen i Trondheim.

– Vil bli kaos i 10-15 år


Kommunalråd John Gunnes mener at en utvidelse av allerede eksisiterende parkeringshus vil dekke parkeringsbehovet og frykter de store ulempene et byggeprosjekt under Olav Trygvasons gate vil medføre for sentrum.

– Byggeperioden for et slikt anlegg vil strekker seg over kanskje 10-15 år. I den tida vil ikke gata være farbar og da vil også kollektivtrafikken tape stort, sier han.

Finansieringa av anlegget er ikke klart. Det er også svært uklart hvor omfattende de arkeologiske utgravigene vil bli og derfor er det også uklart hva det vil komme til å koste.

– Jeg mener det er viktig at vi ser på muligheter og ikke starter med å begrensninger, og så må vi gjøre flere tiltak for å skape en god byutvikling som er viktig for Trondheim, sier Høyres kommunalråd Merete Baustad Ranum.