Hopp til innhold

Paringshjelp skal redde elvemuslingen

Den utrydningstruede elvemuslingen settes ut i flere elver i sommer.

Elvemusling

De første elvemuslingene fra oppdrett er nå satt ut i elver i Trøndelag.

Foto: Anton Rikstad

Muslinger under vann

Små muslinger settes ut i plastesker for å gi beskyttelse den første tida.

Foto: Tariq Alisubh/NRK

Oppdrett av elvemusling ble startet i Norge for bare ett par år siden.

Og i sommer er de første elvemuslingene fra oppdrettsanlegget på Austevoll i Bergen satt ut i Trøndelag.

– Dette er et forsøk. Det er første gang det settes ut her og det er gjort et par ganger på Vestlandet tidligere i år. Så vi er helt i startfasen, sier fiskeforvalter Anton Rikstad hos fylkesmannen i Nord-Trøndelag.

Små muslinger

Elvemuslinger er fredet i Norge og er sterkt truet internasjonalt. Oppdrett og utsetting av små muslinger i sommer skal sikre bestanden.

Foto: Anton Rikstad/fylkesmannen

Håper bestanden øker

Elvemuslingen er fredet og står på Artsdatabankens rødliste. Norge har vel 400 elver hvor elvemusling finnes, men mange av disse bestandene består av gamle muslinger som ikke reproduserer.

I sentrale strøk av Europa er elvemuslingen nesten utryddet på grunn av forurensning og ødeleggelse av elvemuslingens leveområder.

Muslingl, liten og stor

Den største muslingen er vel 100 år gammel, den minste settes ut i elva nå.

Foto: Tariq Alisubh/NRK

Rikstad har forventninger til at bestanden vil øke etter utsetting av elvemusling i Semselva og Tessemelva i Nord-Trøndelag i sommer.

– Vi har hatt omlag 80 stammuslinger for oppdrett på Austevoll. I løpet av ett par år vil vi kunne gjenutsette ett par tusen elvemuslinger. Hvis disse overlever er stammen sikret, sier Rikstad.

Oppdrett av elvemusling

De gjør det de kan for å berge elvemuslingen og sendte musling for oppdrett for to år siden.

– Stammuslinger ble satt sammen med fisk i et kar. Så gyter de. Småmuslingene henger fast på gjellene til fisk det første leveåret før de fester seg på botn. En helt utrolig livssyklus, sier fiskeforvalter Anton Rikstad.

I sommer fikk de 500 småmuslinger tilbake for utsetting i to elver.

Små muslinger, skal bli stor

Forsøk med utsetting av små elvemuslinger foregår i Trøndelag i sommer.

Foto: Tariq Alisubh/NRK