Pappenheim

Pappenheim er bebyggelsen på sletten under Kristiansten festning. Pappenheim var ett av tre områder som ble valgt ut da kommunen skulle bygge provisoriske nødboliger. I likhet med Marinevold og Solhaug står de provisoriske husene fortsatt, og alle tre er svært attraktive boligområder i dag.

Skansegata 13, Pappenheim
Foto: Byantikvaren / Trondheim byarkiv

Hør historien om Pappenheim: