Påkjørsel bakfra Skaun

Ulykken i Viggjatunellen skyldes påkjørsel bakfra. Ingen personer er skadd. Det er behov for rydding/feiing av veien før den kan åpnes for trafikk.