På smøretur i Orkla

Flere av forsvarstoppene var med på tre fisketurer i Orkla, betalt av selskapet Thales som produserer militærteknologi.

Øvre Ekli, et av Orklas beste laksevald
Foto: Randi Solvang

Thales betalte både fly, leiebiler og fiskeutstyr. Også polvarer og øl ble betalt til fiskegildet. Dette kommer fram i en hemmeligstemplet rapport NRK har tilgang til.

Mange smøreturer

Fisketurene til Orkla er bare en av mange turer som Dalseide 2-rapporten beskriver. Millitærteknologibedriften har betalt turer til toppløse barer i Amsterdam, men også andre turer til både Paris og Praha blant annet. Tilsammen skal Thales ha fordelsoverført over 2, 6 millioner kroner til forsvarsansatte i årene 2000-2006.

I rapporten hevder granskerne at forklaringer knyttet til fisketurene i Orkla kan virke samkjørte. Rapporten peker på at dette kan ha skjedd ned på et relativt detaljert nivå. Samtidig er slike samkjørte forklaringer også dokumentert under en tidligere granksing i 2005.

Kompisturer

Fisketurene beskrives også av de forsvarsansatte som kompisturer. Mange av dem var klassekamerater på krigskolen. Men det var ikke bare forsvarsansatte som fikk nyte godt av lakseturene. Enkelte av forsvarstoppene hadde også med seg barn på smøreturene.

De samme årene som lakesfisketurene ble arrangert, ble det inngått kontrakter med Forsvaret som brakte inn over 100 millioner kroner for Thales.