– Øysamfunnet må ha ei sikrere bru

Melkebonden frykter at både gårdsdrifta og øysamfunnet kollapser dersom brua ikke repareres. Statens vegvesen vil ennå ikke gi noen garanti.

Melkebonde Alf Roger Arnø.

Innbyggerne på Arnøya frykter framtida for denne brua. De er helt avhengig av at den blir forbedret.

Foto: Monica Arnø

Melkebonde, Alf Roger Arnø, er helt avhengig av å beholde brua slik som den er i dag hvis han skal fortsette gårdsdrifta på Arnøya i Nærøy i Nord-Trøndelag.

– Øysamfunnet ødelegges om tunge lastebiler ikke lenger får kjøre over brua, sier melkebonden.

Men nå risikerer de to melkebøndene på øya at melkebilen ikke lenger får til å kjøre over brua, om den nedklassifiseres og ikke lenger tåler tunge kjøretøy.

Dårlig forfatning

For noen år siden ble det konstatert at den værutsatte brua er i dårlig forfatning, og noe må gjøres.

– Vi får så lite informasjon om det som skal skje. Det eneste vi har hørt de to siste tiåra er at brua er dødsdømt og at noe må gjøres, sier Arnø.

Det bor vel 70 innbyggere på Arnøya. De fikk fastlandsforbindelse og bru i 1973.

Ny rapport om brua

I dag er det tillatt at lastebiler har ei totalvekt på 50 tonn og et akseltrykk på ti tonn.

Statens vegvesen kan ikke garantere at brua vil tåle samme vektklasse som før, men det er dette som er utgangspunktet.

Sjefingeniør Arild Hamrum-Norheim sier til NRK at han nettopp har fått en rapport med anbefalinger om hva som bør gjøres.

– Rapporten må kvalitetssikres de neste dagene, før jeg kan si noe mer, sier han.

Ingen garanti

– Kan du garantere at brua ikke blir nedklassifisert?

– Nei, jeg kan ennå ikke garantere det. Nå skal anbefalingene i rapporten gjennomgås, sier Hamrum-Norheim.

Han innrømmer at det av og til skjer at bruer i Norge blir nedklassifisert til å tåle et lavere akseltrykk, selv om utgangspunktet er et bruer skal pusses opp når det er nødvendig.

– Bekymringen vår er stor. Vi er helt avhengig av at tunge lastebiler fortsatt kan komme med last over til øya, sier melkebonde, Alf Roger Arnø.

Ble lovet ny bru

Innbyggerne ble lovet ny bru av fylkespolitikerne for noen år tilbake. Dette ble forkastet da det viste seg at ei ny bru vil koste over 80 millioner kroner. I år har fylkespolitikerne foreløpig sagt ja til å bevilge 7,2 millioner kroner til reparasjon av brua.