Hopp til innhold

Øykommuner kjemper for sin eksistens

Åtte øykommuner fra hele landet vil samarbeide for blant annet å unngå kommunesammenslåing. De mener de står i en særstilling, og får støtte fra NTNU-professor.

Træna, Nordland

– Vi vil få frem verdiene kysten alltid har hatt, og betydningen kysten har for landet, sier en av øy-ordførerne. Her ser vi Træna i Nordland.

Foto: Billy Jacobsen / NRK

Per Helge Johansen

– Statsminister Erna Solberg har sagt at enkelte små øykommuner må bestå, fordi de er viktige arbeidsplasser, sier Lekaordfører Per Helge Johansen.

Foto: NRK
Skei ferjekai, Leka

Skei ferjekai på Leka i Nord-Trøndelag.

Foto: Trygve Hongset

Regjeringen planlegger den største kommunesammenslåingen på femti år, og mange små øykommuner frykter for fremtiden.

– En sammenslåing er det verste som kan skje. Hele samfunnet vil rakne og det vil bli et ødeland, sier ordfører i Leka i Nord-Trøndelag, Per Helge Johansen.

Han sier han forstår at enkelte kommuner kan og bør slås sammen, men mener øykommunene er i en særstilling.

LES: – Noen må få slippe sammenslåing

– Er ikke dyre i drift

14. mai møtes øykommunene Leka, Røst, Værøy, Fedje, Solund, Utsira, Træna og Kvitsøy i Oslo, hvor de skal legge en strategi for framtiden.

– Målet er at vi skal slippe kommune-sammenslåing. Vi vil også få satt på dagsordenen hva slags verdi våre kommuner har, at vi ikke er spesielt dyre i drift og at vi er viktige for landet, sier Johansen.

Han mener at store kommuner ikke har stordriftsfordeler sammenliknet med de små.

– Leka kommune har 55 årsverk og 600 innbyggere. Oslo har 55.000 ansatte og 600.000 innbyggere.

Regjeringens ekspertutvalg for kommunereformen anbefaler at hver kommune bør ha minst 15.000 innbyggere for å kunne gi et godt tjenestetilbud.

– Øykommuner bør slippe

Jan Tore Sanner

Kommunalminister Jan Tore Sanner (H) lover at de nye kommunekartene skal tegnes sammen med lokalpolitikere.

Foto: Arne Fenstad / NRK
Fiskebåter på lofotfiske utenfor Røst

Båter på lofotfiske utenfor Røst.

Foto: Kari Skeie / NRK

Johansen får støtte fra professor i bydesosiologi og regionalpolitikk, Reidar Almås. Han mener det er på høy tid med en ny kommunereform, men sier at noen kommuner må få bestå.

– Øyer og typiske distriktskommuner, hvor det er lange avstander, bør få slippe sammenslåing, sier Almås.

Han mener imidlertid at disse kommunene kan være med på reformen ved å slippe en del spesialiserte tjenester, og istedet kjøpe dem av regionkommunen.

– Det er vi allerede gang med, nettopp for å bli mer robuste, sier Lekaordføreren.

LES: – 328 av 428 kommuner kan bli borte

– Kan miste beredskapsfunksjoner

– Vi vil bare tape på en kommunesammenslåing. Arbeidsplasser vil flyttes ut og det vil bli vanskelig å opprettholde nivået på tjenestetilbudet, fortsetter han.

Johansen sier reformen er ekstra utfordrende for øykommuner, hvor de er avhengige av ferje eller båt, det er lang vei til nærmeste tettsted og det kan være vanskelig med pendling.

– Slik det er nå er vi en egen enhet, og den enheten overlever nettopp fordi man er en egen kommune, med skole, barnehage, lege og lensmann. Alle disse brikkene gjør at vi er et samfunn. Men tar man bort kommunestatusen, rakner det. Det blir lite igjen, og man risikerer også at beredskapsfunksjoner forsvinner.

LES: Sanner: – Kommunestrukturen blir klar om fire år

– Vi er ikke mot sammenslåing

NRK mottok en epost fra ordføreren i Solund kommune etter at denne artikkelen først ble publisert, hvor han presiserer at hans kommune ikke har gått imot en kommunesammenslåing.

– Snarere tvert imot. Vi har enstemming vedtatt å være med på et utgreiingsarbeid sammen med en rekke kommuner i Sunnfjord, skriver Ole Gunnar Krakhellen.

Han sier Solund har blitt invitert med i et nettverk av øykommuner som i fellesskap ønsker å arbeide for å synliggjøre deres spesielle utgangspunkt.

– Noen av disse kommunene er helt sikkert uttalt mot kommunesammenslåing, men Solund er det ikke. Vi velger å følge flere prosesser parallelt.

Utsira

Utsira i Rogaland er en av øykommunene i en ny forening.

Foto: Erik Hovland