Øyboere isolert etter ferjestans

Ordføreren på Leka i Nord-Trøndelag fortviler etter at øysamfunnet med rundt 560 innbyggere har vært isolert i snart et døgn.

Ferjeleiet på Gutvik i Leka kommune

Ferjeleiet på Gutvik i Leka kommune. Her har det flere ganger den siste måneden ikke vært mye vits i å vente på skyss.

Foto: Espen Sandmo/NRK

Grunnet tekniske problemer med ferjene, har ferjesambandet Skei-Gutvik vært stengt flere ganger den siste måneden. Ferja er den eneste måten å komme seg til og fra Leka på, og nå krever ordføreren større driftssikkerhet.

– Innbyggerne er forbannet og jeg er fortvilet. Utryggheten er nesten like ille som at alt står stille, sier Lekaordfører Per Helge Johansen til NRK.

Hovedferja MS Leka har nettopp vært på verksted, men ble likevel rammet av en teknisk feil. På grunn av tekniske problemer kan heller ikke reserveferja Ramtind settes inn.

– Vi har teknikere ombord som jobber med å utbedre feilen, og håper at vi innen kort tid finner feilkilden, sier driftssjef i Torghatten trafikkselskap, Jarle Rodahl.

Klokka ti på torsdag er ferjesambandet Skei-Gutvik tilbake i drift, og det blir kjørt ekstraturer for å ta unna trafikk.

– De kunne satt inn hurtigbåt

Ferje, Leka

Bom stopp. Dette har lekaværingene opplevd med både hoved- og reserveferja den siste tiden.

Foto: Kjartan Trana / NRK

– Nå har vi levd med den gamle ferja i ukevis, mens hovedferja har vært på verksted. Så kommer MS Leka tilbake, nymalt og fin, og går én tur før vi får varsel om kansellering, sier Johansen.

Han uttrykker stor frustrasjon over Torghatten trafikkselskap, som har ansvaret for ferjedrifta, og krever at de ansvarlige kommer på banen.

– De må komme med en unnskyldning til innbyggerne, for dette er direkte pinlig.

Johansen mener de burde latt reserveferja ligge til kai på Leka, istedet for å sende den bort når hovedferja kom tilbake. Han mener selskapet også kunne satt inn hurtigbåt når ferjene svikter.

Dette er på langt nær første gang Lekaværingene står uten fastlandsforbindelse.

Per Helge Johansen

– Hvis Trøndelag skal utvikles må vi ha bedre samferdsel enn dette, sier Lekaordfører Per Helge Johansen.

Foto: Kjartan Trana / NRK

– Har vært en opphopning

Jarle Rodahl i trafikkselskapet innrømmer at de har hatt en del tekniske problemer den siste måneden.

– Vi beklager sterkt at det har blitt slik, og vi jobber intenst med å løse utfordringene. Tekniske problemer greier vi ikke å gardere oss hundre prosent mot. Siden det har vært flere hendelser tett på hverandre nå kan det sikkert føles ofte, men jeg føler at vi har høy regularitet på sambandet og at vi prøver å løse de flokene som oppstår så raskt som mulig.

Men ordfører Johansen har mistet tålmodigheten.

– Vi kjøper oss nye biler når de vi har blir gamle. Men her er det snakk om materiell som tydeligvis ikke holder en god nok standard. Det må være mulig i dag å bygge fartøy som i likhet med Hurtigruten går uten stans, i all slags vær.

Leka kommune med kommunevåpen

Befolkningen i kommunen fordeler seg på hovedøyene Leka og Madsøya, i tillegg til Gutvik på det vestlige Austra.

Foto: Montasje: Per Kristian Johansen / NRK