Overtent enebolig

Våningshuset er overtent og brannen har spredt seg til fjøset i Vuku i Verdal. Brannmannskaper fra Verdal, Levanger og Innerøy deltar i slukkingen, sier 110-operatør Vegard Håskjold. Det jobbes med å berge løsøre, samt berge et stabbur, melder politiet.

Brann på gårdsbruk i Vuku
Foto: Rita Kleven / NRK