NRK Meny
Normal

Overlever fjellreven?

Radiosenderne som sitter på fjellrevene som ble sluppet ut på Dovrefjell, har flere ganger sendt ut dødsvarsel.

Fjellrev på avlsstasjonen til NINA på Sæterfjellet i Oppdal.
Foto: Kari Toft / NRK

Likevel ser alle de 16 fjellrevene ut til å være i i live. - Dødsvarslene har kommet fordi revene har mista halsbåndene sine, sier Inga E. Bruteig hos Norsk Institutt for Naturforskning (NINA) til NRK Trøndelag.

Når senderen blir liggende i ro, så sender den ut en puls, et såkalt dødsvarsel. Og når NINA har peila disse senderne, så har de funnet dem uten dyr, liggende i snøen.

 

Det kan godt hende at revene rett og slett har plukka halsbåndene av hverandre. - Dette er veldig sosiale rever som leker og står i, så det kan være at senderne har falt av under leik, sier Bruteig. Uansett har forskerne fått tak i revene som har mista senderne sine, og satt på dem nye.

Alle senderne er av dropoff-type. Det vil si at senderne i løpet av et års tid skal gå i oppløsning slik at den faller av dyret.

– Det er mye som tyder på at denne funksjonen har løst ut for tidlig, sier Bruteig.

For å være sikker på at alle de 16 fjellrevene lever, skal det foretas ei flypeiling neste uke.

Revene ble sluppet i oktober, på tre forskjellige steder i fjellområdet mellom Lesja og Dovre. Inga E. Bruteig opplyser at fjellrevene har spredt seg slik at de nå bruker store deler av Dovreområdet. De holder seg hovedsaklig i høyereliggende områder, ikke i dalene der rødreven rår. Lemen er trolig hovednæringa.

– Det er et ekstremt bra smågnagerår. Derfor bruker de fôrautomatene lite, sier Bruteig.

Hun mener matmangel vil være den største faren på lengre sikt, når det kommer år med færre smågnagere i fjellet.

– Vi har lyktes med avlsbiten. Det står igjen å lykkes med utsettingsbiten, sier hun.