Her regna det bare 1mm i oktober

Ingen steder i landet var tørrere enn Overhalla i Nord-Trøndelag i oktober. Måneden ble langt tørrere enn hva som er normalt for årstida i Norge.

Ranem kirke

Sola har skint lenge på Ranhem kirke i Overhalla i oktober. Sol og høytrykk har preget værsituasjonen i Trøndelag og andre steder i Norge denne høsten.

Foto: Tor Berre

Månedsnedbøren for hele landet var 45 prosent av det som er normalt. Noen stasjoner i Trøndelag har også hatt en kaldere oktober enn normalt med månedstemperaturer på mellom 1,5 og 2,5 grader under normalen.

Uvanlig høst

Klimaforsker Jostein Mamen slår fast at høytrykksituasjonen har vært uvanlig i høst, både med tanke på varighet og styrke.

– Årsakene til at høytrykket varte så lenge kan være mange, sier statsmeteorolog Bjart Eriksen og får støtte av meteorologkollega ved StormGeo, Frode Korneliussen til yr.no.

Begge legger vekt på NAO-indeksen og AO-indeksen som er størrelser som beskriver sirkulasjonen på den nordlige halvkule. Felles for disse er at de har hatt en negativ verdi i oktober. Det indikerer at den sonale jetstrømmen er svakere enn vanlig og at den går lenger sør.

Kald Sibir-luft

Sibir har hatt et større snødekke enn vanlig for årstiden, og er ifølge Eriksen en faktor som kan ha påvirket høytrykksplasseringen gunstig i forhold til Skandinavia.

Like før høytrykksoppbyggingen fraktet et lavtrykk i Barentshavet kjølig luft over Norge. Kald luft er tyngre enn varm luft, og gir høyere trykk.

Lite polar-is

Det er forholdsvis lite is i Polhavet for øyeblikket, ifølge Korneliussen ved StormGeo.

– Mindre is om høsten fører til at AO-indeksen blir mer negativ. Liten isutbredelse kan også være årsaken til at lavtrykk fra Atlanterhavet kan trenge lenger inn i Arktis, slik vi så da restene av den tropiske orkanen "Nicole" passerte Svalbard forrige uke, sier han til yr.no.

Når lavtrykk går lenger inn i Arktis kan varme fra sørlige breddegrader fraktes nordover. – Dette gir mindre temperaturforskjell mellom nord og sør, og er med på å svekke jetstrømmen, mener han.

Frode Korneliussen påpeker at et fall i AO-indeksen den siste uken samsvarer med tiden etter at restene av "Nicole" entret arktiske strøk.

Azorene

Statsmeteorolog Bjart Eriksen viser til at det vanligvis så standhaftige høytrykket over Azorene har vært fraværende i halvparten av perioden det har vært høytrykksaktivitet over våre områder, noe som fører til negativ NAO-indeks.

Fellesnevneren for alle disse fenomenene er at de bidrar til mindre trykkforskjell mellom polområdene og mer sørlige breddegrader, noe som betyr en svakere jetstrøm.

Det gir mindre potensial for lavtrykk til å komme inn fra vest mot Norge, og bidrar generelt til et mer stabilt sirkulasjonsmønster.