Overgrepssak mot skoleleder til Høyesterett

Høyesterett skal behandle straffeutmålingen mot en tidligere skoleleder i Nord-Trøndelag som i vinter ble dømt til ett års fengsel for et seksuelt overgrep mot ei mindreårig jente.

Høyesterett

Høyesterett skal behandle saken mot skolelederen 23. juni. Da skal de bare ta stilling til straffeutmålingen.

Foto: Åserud, Lise / NTB scanpix

I Namdal tingrett ble han i august i fjor dømt til 16 måneders fengsel, og til å betale 120.000 kroner i erstatning til jenta.

Dommen ble anket, og Frostating lagmannsrett reduserte straffen til ett års fengsel. Lagmannsretten reduserte også erstatningen til 75.000 kroner. Påtalemyndigheten la ned påstand om over dobbelt så lang straff, og anket til Høyesterett.

Førstestatsadvokat Bjørn Kristian Soknes

Bjørn Kristian Soknes er førstestatsadvokat i Trøndelag.

Foto: Alley, Ned / NTB scanpix

– Vi mener straffen er betydelig for lav, og er også av prinsipiell betydning. Nå har Høyesterett avgjort at de skal behandle straffeutmålingen 23. juni, sier førstestatsadvokat Bjørn Kristian Soknes til NRK.

Skolelederen er dømt for et overgrep mot den da åtte år gamle jenta hjemme hos henne i januar i 2016. Han var på det tidspunktet venn med jentas mor, og overnattet i samme seng som mor og datter.

Var beruset

Under rettssaken kom det fram at både tiltalte og jentas mor var beruset da overgrepet fant sted. Det ble også bekreftet av jenta selv i dommeravhøret som tingretten fikk se.

– Han ville kose med meg, men jeg syntes det var ekkelt, forklarte jenta i avhøret.

Påtalemyndigheten vil også prøve saken på bakgrunn i skjerpelser i straffeloven når det gjelder seksuelle overgrep mot barn.

– Det dreier seg om en endring av loven om seksuelle overtredelser mot barn som har prinsipiell betydning. I tillegg til at vi mener straffen er for lav, er det også et prinsipp her knyttet opp mot straffeutmålingen som det er viktig at Høyesterett får sett på, sier Bjørn Kristian Soknes.