Overbevist om at fabrikken legges ned

Hovedtillitsvalgt Edvin Mansæterbak ved kabelfabrikken Nexans i Namsos er overbevist om at fabrikken blir lagt ned neste år. 65 arbeidsplasser vil dermed gå tapt.

Edvin Mansæterbak

Edvin Mansæterbak er hovedtillitsvalgt for de Nexans-ansatte i Namsos.

Foto: Kjartan Trana/NRK

Nexans i Namsos

Kabelfabrikken i Namsos ble startet i 1978.

Foto: Espen Sandmo/NRK

I dag besøkte ledelsen Namsos-fabrikken, og der ble de ansatte orientert om det franske selskapets planer for innsparinger og nedbemanninger. I Norge vil trolig fabrikkene i Namsos og på Karmøy bli lagt ned. Dette ble kjent på fredag.

– Beslutningen er tatt

– Beslutningen om nedleggelse er tatt. Det var som å bli påkjørt av en trailer, og det gikk noen dager før jeg egentlig har forstått hva dette betyr. Jeg har fått mine svar. Nå håper jeg flere tør spørre om hvorfor dette skjer, sier en gråtkvalt hovedtillitsvalgt til NRK.

Han understreker at Namsos-fabrikken har gått med overskudd, og Edvin Mansæterbak var selv til stede i Paris da ledelsen i selskapet orienterte om sine planer i Europa.

– Sannsynligheten for å stanse prosessen er svært liten, sier Mansæterbak.

Overkapasitet

Forslaget til nedbemanning skal sendes ut på høring hos tillitsvalgte før et endelig vedtak vil bli gjort. Bakgrunnen for innsparingene er overkapasitet, høye kostnader og sterkt prispress. Det er en kjent sak at fabrikkene i Norge har høye kostnader og at det er lange avstander til markedet i Europa.

I tillegg til de 65 arbeidsplassene ved selve fabrikken, vil også flere andre firmaer i Namsos-området merke nedleggelsen. Ikke minst selskapet Sunde Transport som har hovedansvaret for utkjøring av kabelrullene fra fabrikken.

Ringvirkninger

Sunde Transport har i dag 20 biler, og av disse går mellom 15 og 17 i fast kjøring av kabel fra Nexans.

Også Namsos kommune regner med å tape mellom åtte og ti millioner kroner i skatteinntekter som følge av en nedleggelse. Politikerne har allerede bestemt seg for å opprette en prosjektstilling som skal arbeide for å få ny drift i lokalene til Nexans.

– Dette var en sjokkbeskjed å få på fredag. Nå må vi gjøre det vi kan for å sikre at kompetansen blant de ansatte forblir i Namsos, sier ordfører Morten Stene til NRK.

Endelig beslutning om nedleggelse vil bli tatt i løpet av høsten, opplyser Nexans.