Over 50 nye jobber er skapt i denne bygda

120 personer mistet jobben da hjørnesteinsbedriften Lierne bakeri ble lagt ned i fjor sommer. Nå har omstillingsprosjektet skapt over 50 nye arbeidsplasser i kommunen.

Nordli i Lierne

Rundt 120 personer mistet jobben ved Lierne bakeri i fjor sommer, i en kommune med underkant av 1400 innbyggere. Her er Nordli i Lierne.

Foto: Tariq Alisubh / NRK

Lierne var ei bygd i sorg og fortvilelse da beskjeden om at lefsebakeriet skulle bli lagt ned kom i 2014.

– Det er et stort tap. Det er snakk om mange arbeidsplasser, og man greier ikke å finne nye arbeidsplasser til alle her. Da forsvinner folket, sa en ansatt ved Lierne bakeri til NRK i 2014.

Staten, Nord-Trøndelag fylkeskommune og Lierne kommune gikk tungt inn, og ga til sammen 60 millioner kroner til omstillingsarbeid.

Tor Erling Inderdal

Prosjektleder for omstillingsprosjektet, Tor Erling Inderdal, mener Lierne ligger godt an til å realisere målet om 130 nye stillinger innen 2021.

Foto: Privat

– Sørgeperioden var forholdsvis kort. Det var heller å brette opp ermene og se fremover, sier Tor Erling Inderdal, prosjektleder for omstillingsprosjektet i Lierne.

130 nye stillinger innen 2021

Rundt 120 personer mistet jobben ved bakeriet, i en kommune med omtrent 1400 innbyggere. Det førte til at flere så seg nødt til å flytte fra bygda. Nå har prosjektet skapt nye arbeidsplasser.

– Per 31. desember 2016 har vi innrapportert 54 nye arbeidsplasser i Lierne, sier Inderdal.

Men ingen nye firma har blitt etablert.

– Det har vært greit. Det har vært bedrifter som har hatt tanker om utvikling og vekst, som nå fikk en liten puff til å realisere med omstillingsmidler, sier Inderdal.

Målet er 130 nye stillinger i kommunen innen 2021.

– Per nå ser det ut som målet kan realiseres, sier Inderdal.

Les også: Kaffekongen satser på lefser i Lierne

Lierne lefsebakeri

Produksjonen Lierne lefsebakeri ble flyttet fra Lierne til Stranda på Sunnmøre i 2015. 120 personer mistet da jobben i Lierne.

Foto: NRK

Mindre avhengig av hjørnesteinsbedrifter

Fylkesråd for regional utvikling i Nord-Trøndelag, Terje Sørvik, mener prosjektet viser at mindre kommuner ikke må gjøre seg like avhengig av hjørnesteinsbedrifter som før.

– Det som det ofte handler om i slike sammenhenger er å bygge opp et stabilt og robust næringsliv, slik at man ikke er så avhengig av hjørnesteinsbedrifter som enkelte deler av fylket kanskje har vært, sier Sørvik.

Terje Sørvik

Fylkesråd for regional utvikling i Nord-Trøndelag, Terje Sørvik, mener det er viktig at små kommuner ikke gjør seg like avhengig av hjørnesteinsbedrifter som før.

Foto: Nord-Trøndelag fylkeskommune

– Har kommunen råd til å gå på et nytt feilskjær i framtiden?

– Jeg ser ikke noen grunn til å tro noe annet enn at naturressursene som ligger i Lierne fortsatt kan tas ut og danne grunnlag for verdiskapning og utvikling, sier Sørvik.

Inderdal er enig i at det er viktig å bygge opp flere bedrifter.

– Det vil gjøre oss mindre sårbare at vi får opp flere bedrifter som er solide, og har en større arbeidsstokk.