Over 40.000 bruker lykkepiller

I fjor brukte over 40.000 personer i Midt-Norge såkalte lykkepiller. Utviklingen bekymrer nå ekspertene.

Lykkepiller

Stadig flere ungdommer bruker lykkepiller, og det bekymrer mange innenfor helsevesenet.

Foto: Sigurdsøn, Bjørn / SCANPIX

Fylkeslege i Nord-Trøndelag, Marit Dybdal Kverkild

Fylkeslege Marit Dypdal Kverkild liker ikke at så mange unge bruker lykkepiller i hverdagen.

Foto: NRK

Det viser tall NRK har hentet ut fra Reseptregistret, og på få år har antallet brukere av lykkepiller økt med 5000. Økningen er størst blant tenåringene.

– Skal være restriktive

– Det er klart vi er bekymret over denne utviklingen. Medisinering av tenåringer er en oppgave for spesialisthelsetjenesten, og vi skal være veldig restriktive ved bruk av antidepressiva til tenåringer, sier fylkeslege Marit Dypdal Kverkild i Nord-Trøndelag.

I 2012 brukte altså over 40.000 personer i Helse Midt-Norge antidepressiva, såkalte lykkepiller. I gruppa mellom 15 og 29 år var det 1500 flere enn bare for noen få år siden, og i tenåringsgruppa er antallet lykkepillebrukere nesten doblet.

– Dette kommer ikke fra sykehuset, fordi vi er nok så forsiktige. Vi prøver som regel andre tiltak først, men vi skriver ut medisiner til noen av våre pasienter, sier avdelingsleder Jan Egil Wold ved Barne- og ungdomspsykiatrisk avdeling ved Sykehuset Levanger.

Fylkeslege Marit Dypdal Kverkild er redd noen fastleger kanskje ikke er flinke nok til å tenke nettopp på det, og at det derfor skrives mer antidepressiva også til unge mellom 15 og 19 år.

– En sak for fylkeslegen

– Spesialisthelsetjenesten har et ansvar for å veilede fastlegene, slik at det ikke blir gitt feil medisin og for mye medisin. Hvis veiledningen ikke retter opp denne praksisen, er det en sak for fylkeslegen. Vil skal påse at det blir gitt rett medisinering, sier hun til NRK.

Mange er nå bekymret for den økende bruken av antidepressive medisiner. I Midt-Norge var seks prosent av befolkningen i fjor innom brettene med lykkepiller.

– Mange dyktige fastleger ringer til oss for å diskutere slike saker, men mange tar ikke kontakt. Vi har 750 søknader om plass hvert år, og har 100 akuttinnleggelser. Det er en kjempestor arbeidsmengde, og det er ikke så mye mer vi kan gjøre, sier Jan Egil Wold.

Medisiner i veska

Wold er særlig skeptisk til hvor enkelt det er for mange å benytte seg av medisiner i hverdagen.

– Det er for mange som går rundt med smertestillende medisiner i veska. Det blir en gal måte å bruke medisiner på. De må heller prøve å endre livet, skolesituasjonen og snakke ut om vanskelighetene, mener Jan Egil Wold.