Vil få staten til å betale for lokalt idrettsløft

Ved å bygge anlegg for breddeidrett i Granåsen, som også skal brukes til ski-VM i 2021, kan Trondheim kommune få staten til å finansiere halve kostnaden.

Utbyggingsplaner i Granåsen

Slik ser Trondheim kommune for seg at Granåsen vil se ut i forbindelse med utbedringene til ski-VM i 2021.

Foto: Rambøl

ottervik

Ordfører i Trondheim kommune, Rita Ottervik, mener et VM-anlegg kan bygges for flere idretter, slik at det kan brukes både før og etter mesterskapet.

Foto: Ole morten melgård / ntb scanpix

Ordfører Rita Ottervik mener ski-VM vil komme fotballen og orienteringa til gode hvis det blir bygget et anlegg for breddeidrett i Granåsen.

– Når man blir VM-kandidat kan man få større spillemiddelandeler fra staten. Det betyr at de tar en større del av regninga enn de ville gjort for et ordinært breddeanlegg, sier ordfører i Trondheim kommune, Rita Ottervik, til NRK.

Kan brukes til hverdags

Når kommunen planlegger et hverdagsanlegg for ungdommer, men bygger det på en slik måte at den kan lånes ut til VM på ski, vil de kunne få en større statlig medfinansiering.

– Vi kan få til mer for ungdommene våre, sier Ottervik.

Hvis kommunen får støtte vil idrettsanleggene i Granåsen kunne brukes både til hverdags og under ski-VM.

granåsen

Rådgivingsselskapet Rambøll presenterte tidligere i år en studie som viser at nye Granåsen vil koste nærmere 800 millioner kroner å bygge.

Foto: Roar Hansen

– Både ski, orientering og andre idretter kan dra nytte av dette, og det kan være en del av det skianlegget de bygger ut i forbindelse med VM. Da kan det brukes til hverdags både før og etter mesterskapet, sier hun.

Fotballhall til mediesentral

Trondheim trenger også en ny fotballhall, og Ottervik mener dette også kan knyttes opp mot et VM.

– Vi ser for oss at vi kan bygge en fotballhall i Granåsen, som til hverdags blir til fotballens glede. Men den kan også gjøres om til en mediesentral eller hovedkvarter under VM, for det trenger vi da, sier hun.

Søknaden om ski-VM skal sendes til Det internasjonale skiforbundet (FIS) innen 1. mai 2015. På FIS-kongressen i juni 2016 blir det bestemt hvem som blir arrangør av mesterskapet i 2021.