Ottervik tror på sammenslåing med Klæbu

Ordfører i Trondheim, Rita Ottervik, tror at det kan gå mot kommunesammenslåing med Klæbu. Men ordføreren i Klæbu har ennå ikke bestemt seg.

Ordførerne i Klæbu og Trondheim skriver under på intensjonsavtale om sammenslåing mellom kommunene.

I dag ble intensjonsavtalen mellom Trondheim og Klæbu underskrevet, og det er enighet om hvordan de to kommunen kan bli styrt.

Nå blir det folkeavstemning i Klæbu og innbyggerhøring i Trondheim før et endelig vedtak om kommunesammenslåing vil bli gjort i juni.

God avtale for Klæbu

– En kommunesammenslåing hadde vært bra både for Trondheim og Klæbu. Vi ønsker å få til en god vegforbindelse til Klæbu, frigi nye næringsareal og gi mulighet for nye arbeidsplasser i regionen, sier ordfører i Trondheim, Rita Ottervik.

Ordfører i Klæbu, Kirsti Tømmervold er fornøyd med forhandlingene som har vært og synes det har blitt en god avtale.

Usikker om det blir sammenslåing

– Tror du det blir en kommunesammenslåing?

– Det gjenstår å se. Avtalen har jo ikke vært offentlig før i dag. Nå blir det folkemøte 18. april før det blir ei folkeavstemning 9. mai, sier ordføreren i Klæbu.

– Har du bestemt deg?

– Først skal avtalen behandles i eget parti i Arbeiderpartiet. Så får vi se etter det, hva jeg vil gå for når det gjelder kommunesammenslåing, sier Tømmervold.

Rita Ottervik og Kirsti Tømmervold

Intensjonsavtalen er underskrevet mellom Klæbu og Trondheim. Nå blir det folkeavstemning i Klæbu og innbyggerhøring i Trondheim.

Foto: Vigdis Wågø-Wares/NRK

Avgjøres i juni

Endelig vedtak om sammenslåing behandles av begges kommunestyrene i Klæbu og Trondheim 16. juni.

Dette er hovedpunkter i intensjonsavtalen mellom Trondheim og Klæbu:

  • Kommunen skal hete Trondheim og rådhuset skal ligge i Trondheim sentrum.
  • Klæbu skal være et viktig lokalsenter i den nye kommunen. Rådhuset skal brukes til samfunnsnyttige formål.
  • Trondheims nåværende byvåpen skal være byvåpen også etter en eventuell sammenslåing.
  • Avgifter, gebyrer og eiendomsskatter skal harmoniseres.
  • Fv 704 innlemmes i Miljøpakken og det skal jobbes for fullfinansiering helt til Tulluan i Klæbu.
  • Nytt kloakkanlegg etableres i Bratsberg, og Ostangen renseanlegg i Klæbu avvikles. Det etableres reservevannsløsninger.
  • Det etableres en helhetlig turstitrasé langs hele Nidelven, fra Øvre Leirfoss til Svean, og en sammenhengende skitrasé fra Tiller til Vassfjellet.
  • Vassfjellet skisenter skal være Trondheims hovedanlegg for alpint. Det planlagte senteret i Gråkallen skal være et rekrutteringsanlegg.