NRK Meny

Ottervik kraftig ut mot rådmannen

Ordfører Rita Ottervik reagerer kraftig på rådmannens behandling av situasjonen på Skjetne skole. Det er et stort sprik på virkelighetsbeskrivelsen fra rådmannen sin side, og fra alle andre i saken mener Ottervik. Enkelte foreldre føler at DE har fått skylden for situasjonen - dette er HELT feil sier Ottervik.