Ottervik kraftig ut mot rådmannen

Ordfører Rita Ottervik reagerer kraftig på rådmannens behandling av situasjonen ved Skjetne skole. Det er et stort sprik på virkelighetsbeskrivelsen fra rådmannens side, og fra alle andre i saken, mener Ottervik. Enkelte foreldre føler at de har fått skylden for situasjonen, men dette er helt feil, sier Ottervik.