Hopp til innhold

Ørland favoritt i ny støyrapport

Ørland er det beste stedet å legge den nye kampflybasen, ut fra hensyn til støy og natur. Det er konklusjonen i en ny rapport fra Forsvarsbygg.

Ørland hovedflystasjon

En ny rapport anbefaler at den nye kampflybasen legges til Ørland.

Foto: Kallestad, Gorm / SCANPIX

Rapporten, som Aftenposten skriver om i dag, tar for seg konsekvensene når det gjelder støy, landskap, naturmiljø og kulturminner. Ut ifra disse faktorene, er det Ørland som vil være det beste valget, konkluderer rapporten.

Best med en base

Hallgeir Grøntvedt, ordfører i Ørland

Ordfører i Ørland, Hallgeir Grøntvedt, SP.

Foto: Lise Sørensen / NRK

Rapporten anbefaler at man velger ett sted for basen til de nye F-35-flyene, og ikke fordeler det på to steder. Med to baser vil flere mennesker totalt oppleve problemer med støy.

Men rapporten beskriver i liten grad hvordan den nye hverdagen vil bli for folk i Ørland. Forfatterne mener det er umulig å gi presise vurderinger av hvilket omfang og hvilke konsekvenser det endra støybildet vil gi.

Bodø også bra

Bodø får også en god vurdering i rapporten. Men dersom støyforholdene skal bli levelige her, må rullebanen flyttes. Dermed vil «storslått natur» bli hardt ramma, og flere kjente, freda kulturminner må fjernes.

Ørland må satse alt

Forsvarssjef Harald Sunde og forsvarsminister Grete Faremo

Forsvarssjef Harald Sunde gir sin anbefaling til regjeringa i neste måned.

Foto: Trygve Mellvang-Berg / Scanpix

Dersom konklusjonen i rapporten tas til følge, og kampflybasen ikke deles i to, betyr det et være eller ikke være for Ørland. Ordfører Hallgeir Grøntvedt sier til NRK Trøndelag at kommunen nå satser alt på å vinne flybase-konkurransen.

– Vi har ingen plan B, så det må vi ta den dagen situasjonen eventuelt oppstår, sier Grøntvedt.

Forsvarssjef Harald Sunde skal gi sin anbefaling til regjeringa i neste måned.