Ørepropp mot snorking

En ørepropp skal hjelpe forskere i Trondheim til å måle hvordan og hvorfor snorking oppstår.

Snorking - illustrasjonsbilde
Foto: Rune Petter Ness / Scanpix

– Målet med forsøkene er å utvikle et bedre verktøy for å måle snorking både under utredning og etter snorkeoperasjon, sier akustikkforsker Tone Berg ved SINTEF til Gemini.

Halvparten av alle nordmenn snorker, og mange står i kø for operasjon. Øreproppens mikrofoner skal kobles til opptaksutstyr, som skal avsløre hvor snorkingen oppstår. Dette har stor betydning for hvordan det kirurgiske inngrepet bør skje. Mange snorkeoperasjoner er mislykket.

Mislykkede operasjoner

– I tillegg vil teknologien også gi et objektivt mål på resultatet av operasjonen i etterkant. I dag er 15–30 prosent av snorkeoperasjonene mislykket, sier overlege Ståle Nordgård.

Snorkere er både mindre produktive og mindre konsentrerte enn ikke-snorkere. Som kjent kan snorking være plagsomt for flere enn den som snorker, og det kan føre til mangel på søvn.

– Søvnmangel kan være like farlig som promille. Som et eksempel er de som snorker, åtte ganger oftere involvert i en bilulykke enn de som ikke snorker, sier Nordgård.

Prosjektet er et samarbeid mellom SINTEF og avdeling for Øre-nese-hals ved St. Olavs Hospital i Trondheim.