NRK Meny
Normal

Ordførerne vil ha ett Trøndelag

Det er massivt flertall blant de sittende trønderske ordførerne for å slå sammen Nord- og Sør-Trøndelag til ett trøndelagsfylke. Men nordtrønderne kan komme til å kreve Steinkjer som administrasjonsby.

Luftfoto over Steinkjer

Steinkjer er en liten fylkeshovedstad også i norsk sammenheng. Nå vil nordtrønderne ha den som trøndersk administrasjonssentrum.

Foto: Tariq Alisubh / NRK

Ønsket om ett trøndelagsfylke er bredt blant de øverste politiske lederne i Trøndelags 48 kommuner.

2 av 3 for

64 prosent av ordførerne som har deltatt i NRK Trøndelags rundspørring om kommunereformen ønsker EN trøndersk fylkeskommune.

Det betyr at 2 av 3 ordførere i Trøndelag ber om at Nord- og Sør-Trøndelag fylkeskommune blir avvikla hver for seg og ført sammen.

I overkant av en tredel av dagens ordførere svarer så klart som at ett trøndelagsfylke er det eneste rette. Tydeligere er det ikke mulig å svare.

Litt i underkant av en tredel svarer at de i utgangspunktet er positive, altså ser sammenslåing som det mest riktige.

Alle sørtrønderske ordførere er positive

Ser man litt på forskjellene på ordførerne i de to fylkene og hvordan de svarer, er det tydelig at ett Trøndelag appellerer til så godt som alle kommunetoppene i Sør-Trøndelag. Bortsett fra en som svarer vet ikke, er synet her unisont: Alle er for. Enten er de i utgangspunktet positive, eller så mener de rett og slett at løsninga er eneste farbare veg.

Senterpartiordførere er for

Men også blant nordtrønder-ordførerne er et flertall for ett Trøndelag. Men der er stemninga mer delt. En av dem som ser på ett Trøndelag som det eneste riktige er Verrans Senterpartiordfører, Bjørn Skjelstad:

– For å bli en attraktiv region må vi samle oss, sier Skjelstad, som akkurat nå står midt oppe i en prosess som kan komme til å samle hans egen kommune Verran, med Inderøy og Snåsa inn under et betydelig Steinkjer.

Bjørn Skjelstad

Ordfører Bjørn Skjelstad i Verran.

Foto: Eivind Aabakken / NRK

Administrasjonssted i ny fylkeskommune i nord

Men Skjelstad har likevel en forutsetning for sitt syn på en større fylkeskommune: Plassering av framtidig fylkesledelse.

Han ser for seg at Steinkjer må få en tung plass her, som administrasjonssted i det nye fylket.

Skjelstad sier han ønsker den samla fylkesadministrasjonen lagt til Nord-Trøndelag, fordi fylket trenger den mer enn Sør-Trøndelag.

– Trondheim har ikke klart å spille en rolle som motor for hele Trøndelag, sier Skjelstad.

Bare 1 av 5 negative

Kun en av fem ordførere er i utgangspunktet negative til ett Trøndelag. Det vil si at de heller ønsker dagens ordning med to fylker.

Og av dem er alle – kanskje ikke overraskende – å finne i Nord-Trøndelag. Og de fleste sokner til Senterpartiet. Men en motstander er også Arbeiderpartiordfører Skjalg Åkerøy i Grong, Han er redd det blir lite nytt å få ut av ett felles Trøndelag, om da ikke større fylkeskommunene får større og flere oppgaver:

– Vi føler at fylkeskommunen gjør en god jobb for kommunene i dag, og får man ikke større oppgaver enn nå, må man kanskje opprettholde det nivået man har i dag, sier Åkerøy til NRK Trøndelag.

Skjalg Åkerøy

Ordfører Skjalg Åkerøy i Grong.

Foto: Frank Almås / NRK

En enslig svale blant ordførerne bruker kategorien "helt feil" på spørsmålet om fylkessammenslåing. Det er Senterpartiordfører Per Helge Johansen på Leka, øykommunen ute i havet på grensa mellom Nord-Trøndelag og Nordland.

Svært mange har svart på NRKs undersøkelse

40 av de 48 ordførerne i Trøndelag, og dermed 83 % av kommunenes topp-politikere, har svart i NRKs undersøkelse, noe som utgjør en svært stor svarprosent, og svaret bør derfor være nokså representative for ordførernes mening om saken: De vil ha ett Trøndelag.

Nord-Trøndelag fylkesting diskuterer samling

Denne uka er det fylkesting i Nord-Trøndelag, på det gamle slagstedet Stiklestad. På dagsorden står mellom andre saker "Prinsipper for et fremtidig folkevalgt nivå."

Her et et av forslagene til vedtak: "Prosessen med å vurdere eventuelle endringer av det regionale folkevalgte nivået bør starte i det enkelte fylke i 2015 med siktemål om vedtak i fylkestingene høsten 2016".

Framtida banker på døra.

Fylkesråd Anne Marit Mevassvik fra Arbeiderpartiet har gått sterkt ut det siste året og fronta at hun er for ett Trøndelag, med administrasjonssted i Steinkjer.

Anne Marit Mevassvik

Fylkesråd Anne Marit Mevassvik i Nord-Trøndelag fylkeskommune.

Foto: Tariq Alisubh / NRK

Ordførerundersøkelsa til NRK må være en fjær i hatten for fylkesrådens politiske teft. Hun er i alle fall ikke i utakt med ordførerne i Trøndelag.