Ordførere ut mot Stortinget

Tre trønderske ordførere langs E6 sør i fylket går i et felles brev hardt ut mot at Stortinget har utsatt å bestemme hvordan ny vei gjennom Gauldalen skal finansieres. De krever at Stortinget vedtar planen før sommerferien slik at det kan bygges fra høsten. Brevet er signert Ola Øie, Sivert Moen og Gunnar Krogstad, orførere i h.h.v. Rennebu, Midtre Gauldal og Melhus.