Ordførere samler seg om lakseproblemet

I dag møttes et titalls bekymra ordførere opp for å drøfte villaksproblemet i elvene rundt Trondheimsfjorden.

Villaksmøte i Rennebu

Over 30 personer møtte opp for å drøfte framtida til villaksen i elvene ved Trondheimsfjorden.

Foto: NRK

Forseth

Torbjørn Forseth, leder av Vitenskapelig råd for lakseforvaltninga, tror lusa er det største problemet.

Foto: Grete Thobroe/NRK
Midtre-Gauldal

Ordfører i Midtre-Gauldal, Erling Lenvik, er initiativtaker til villaksseminaret.

Foto: Grete Thobroe/NRK

Dårlig laksefangster har ført til nedgang i antall fiskere i Gaula og Orkla i år.

Samtidig er det slått fast at innsiget av laks til elvene rundt Trondheimsfjorden har falt betydelig de siste årene, noe som også var tema på et stort villaksseminar i dag.

Her møtte til sammen mer enn 30 politikere og interessenter.

– Vi har satt søkelyset på dette nå fordi det er mindre laks i elvene, spesielt i Gaula, men også i de andre vassdragene rundt Trondheimsfjorden, sier ordfører i Midtre Gauldal kommune, Erling Lenvik.

– Årsaken er nok sammensatt. Den kan vi kanskje finne i elva, men jeg tror nok at lakselusa er det største problemet, fortsetter Lenvik.

Et samarbeid over kommunegrensene

Regjeringen har varslet at det kommer en ny stortingsmelding om oppdrettsnæringen, og håpet er at det da vil bli stilt enda strengere krav til lusenivå innenfor merdene.

– Alle vi som representerer områder rundt Trondheimsfjorden er veldig opptatt av dette spørsmålet. Vi ønsker å bidra til at det blir satt søkelyset på temaet. Med dette inngår vi et samarbeid for framtida. Det er ikke kritisk i år, men om dette fortsetter i framtida vil det bli det, sier ordføreren.

Og det mener også Torbjørn Forseth, leder av Vitenskapelig råd for lakseforvaltninga som sier innsiget av laks i Trondheimsfjord ser ut til å bli like dårlig i år som i fjor.

– Man skal jo høste av et overskudd, og dette overskuddet forsvant jo i 2013. Det er også like lite i år. Det betyr ikke at laksestammen vil forsvinne, men det betyr at det ikke blir noe særlig til fiske, sier han til NRK.

– Det vil alltid være lus

Men også forskeren mener lusa er hovedproblemet, og Alf Jostein Skjærvik, kvalitetssjef i Salmar, sier de gjør alt de kan for å kvitte seg med lusa i merdene.

– Vi har en lusestrategi som ble utarbeidet i 2009, og den jobber vi etter. Vårt hovedfokus er å få startet produksjonen av rognkjeks slik at vi er selvforsynt med renskefisk på våre anlegg, sier Skjærvik.

– Det betyr at det er lus i anleggene?

– Ja, lus har det alltid vært på laks. Den vil alltid være der. Vi forholder oss til lover og regler, sier han.

Dårlig år for Orkla

Vegard Heggem driver Aunan lodge i Rennebu. Han sier oppmøtet på lakseseminaret er svært positivt for dem som skal tjene penger på laksefisket.

Aunan lodge ligger ved Orkla, og heller ikke her har det vært noen god sesong.

– Det har vært under gjennomsnittet i år, altså ikke et godt år for Orkla, sier Heggem.

Han forteller at han er svært glad for at så mange deltok på arrangementet onsdag.

– Av dem som ble invitert var det 100 prosent oppmøte, og det lover godt for framtida, sier Heggem.

Ordførere i kommuner rundt Trondheimsfjorden roper varsko. Sender opprop til regjeringa for å berge villaksen i elvene.

Video: Ordførere i kommuner rundt Trondheimsfjorden roper varsko. Sender opprop til regjeringa for å berge villaksen i elvene.