NRK Meny
Normal

Kommuner vil ha mer for å ta imot asylsøkere

Flere ordførere forlanger at det settes av mer penger til kommuner som tar imot asylsøkere og flyktninger. Også Røde Kors forventer ekstratiltak.

Ståle Vaag

SPENT PÅ STATSBUDSJETTET: Ordfører i Hemne, Ståle Vaag, ba om at kommuner får mer penger til flyktninger i et møte med departementet i august.

Foto: Anne Heidi Røstad / NRK

Statsbudsjettet legges fram klokka i dag klokka 10.

Integreringsminister Solveig Horne legger fram regjeringas forslag til statsbudsjett i Steinkjer klokka 11.

Solveig Horne

LEGGER FRAM STATSBUDSJETT I DAG: Inkluderingsminister Solveig Horne har pressekonferanse i Steinkjer i dag.

Foto: Larsen, Håkon Mosvold / NTB scanpix

Både kommuner og Røde Kors forventer ekstratiltak.

Under Trontalen på Stortinget tirsdag sa statsminister Erna Solberg (H) at det kan komme så mange som 40 000 flyktninger til Norge neste år. Antallet og eskaleringen av flyktningestrømmen har gjort at regjeringen ikke har rukket å få det med i statsbudsjettet som legges frem i dag, men at de må legge frem en tilleggsproposisjon.

Møte med departementet

Ordfører i Hemne, Ståle Vaag, sier han var i møte med departementet i august for å be om mer penger. Kommunen tar imot 40 nye mindreårige asylsøkere i oktober.

Da vil det bo 250 personer på mottaket.

Åsne Havnelid

BER OM EKSTRAORDINÆRE TILTAK: Generalsekretær Åsne Havnelid i Røde Kors mener forholdene i Europa er endret raskt og ber om at regjeringa følger opp i statsbudsjettet.

Foto: SALTBONES; Olav A./Røde Kors, SALTBONES, Olav A./Røde Kors

– Jeg har store forventninger til statsbudsjettet som legges fram. Det er en prekær situasjon og stadig flere flyktninger kommer til Norge. Da må det følge mer penger til kommunene for få til god integrering og bosetting, sier Vaag.

Vil ha ekstrabevilgning

Røde Kors ber om tre milliarder kroner i friske midler til Syria og nærområdene og til humanitært arbeid både i Norge og Europa.

Generalsekretær i Røde Kors, Åsne Havnelid, mener den ekstraordinære humanitære situasjonen krever tiltak både ute og hjemme.

Regjeringa må legge til rette for økte midler til kommunene som skal drive integrering og bosetting. Det er nødvendig at kommunene bosetter flere flyktninger og integreringsaktiviteter i kommunene må styrkes, sier Havnelid til NRK.

Mottak Hemne

TAR IMOT 40 NYE MINDREÅRIGE FLYKTNINGER: Hemne kommune vil gi alle et godt tjenestetilbud, og forventer mer penger i statsbudsjettet i vertskommunetilskudd og støtteordninger.

Foto: Anne Heidi Røstad/NRK

Krevende for kommuner

I Grong kommune tar de imot 180 asylsøkere på mottaket.

– Vi håper det blir en økning i vertskommunetilskuddet i statsbudsjettet. Kostnadssiden er krevende, sier ordfører Sjalg Åkerøy.

Kommunen har ansvar for at asylsøkere på mottaket skal få gå i barnehage, skole, få helsetjenester, psykiatrisk oppfølging og ha tilgang på tolker.

Vil ta godt imot flyktninger

Hemne-ordfører Ståle Vaag, forventer at dagens vertskommunetilskudd og støtteordninger styrkes i statsbudsjettet.

– Alle som kommer er Hemnes innbyggere og vi vil gi skikkelig tjenester til alle, sier Vaag.

Video fra Trøndelag

Som på Armfeldts tid: I tidsriktige vadmelsuniformer gikk Holtaalske Skieløber Compagnie de to milene over Bukkhammaren, - på treski og med en stav.
Han har seksten verdensrekorder i skøyteløp og er regjerende verdensmester i tre distanser. For å holde seg i form, trener Arne Kjell Foldvik (83) med unge Falken-skøyteløpere i Trondheim.
Fotballfesten på Ranheim ble avlyst i tolvte time. Frustrerte Brann-supportere raser mot avgjørelsen.